God sommer!

Sommeren står for døren, og flere av oss har tilbakelagt noen fine og givende dager på Landsstyremøtet i Bodø i begynnelsen av juni. Jeg er både stolt og imponert over alt det som vår forening engasjerer seg i – og ikke minst alt det vi utretter sammen.
Anne-Karin Rime. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Men dette er ikke noe vi kan ta for gitt. Derfor må medlemsorganisasjoner aldri miste av syne sitt eget grunnfjell. Selve fundamentet for hvorfor de er til – egne medlemmer. Og det er nettopp medlemmene som muliggjør Legeforeningens unike oppdrag. I arbeidet med å realisere formålet vårt, er vår viktigste ressurs alle de medlemmene som til enhver tid har tillitsverv. Deres utrettelige innsats og engasjement er selve gullet som vi hele tiden må passe på å beholde. Uten lagfølelse og dugnadsånd fra dedikerte medlemmer, ingen legeforening.

Og det er nettopp denne dedikasjonen for vårt faglige fellesskap som gjør at vi er en sterk og samlet legeforening.

Som jeg sa i min tale til landsstyret er helsetjenesten i en krevende tid, noe mange leger føler på hver dag. Helsetjenesten er en beredskapsorganisasjon. Leger har plikt til å bidra og er i beredskap hele tiden. Kollektivt og alene. For oppdraget vårt er stort og viktig, og landet vi bor i langstrakt og grisgrendt. Derfor må rammevilkårene for å løse oppdraget være på plass. Som president er det min oppgave – sammen med de andre tillitsvalgte – å kjempe for våre interesser. Sammen jobber vi for at hver enkelt lege har de betingelsene som skal til for å gjøre jobben best mulig. Det er ikke lett, og det skal heller ikke være lett.

Men vi utgjør en forskjell, og sammen skaper vi resultater hele tiden. For jobben vi gjør er aldri ferdig. Tillitsvalgtarbeid er nemlig kontinuerlig lagarbeid.

Men, noen ganger kan hverdagen bli veldig travel, forventningene svært høye, og påkjenningene vi utsettes for betydelige. I krevende tider er det ekstra viktig at vi som leger husker å ta vare på oss selv, og ikke minst ta vare på hverandre. Nettopp da er det godt å vite at vi har gode kolleger i ryggen – for kollegial omsorg kan bety så uendelig mye – og at vi er en del av et større faglig fellesskap. I Legeforeningen tar vi vare på hverandre gjennom hele yrkeslivet.

Som komplett profesjonsforening har Legeforeningen flere støttetilbud for kollegaer i vanskelige livssituasjoner.

Støttekollegaordningen er et lavterskeltilbud hvor man kan kontakte en tilgjengelig støttekollega ved behov. Det er flere støttekollegaer i hvert fylke, og man kan også ta kontakt med støttekollegaer i andre fylker hvis det er ønskelig. Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved en korsvei i livet. Trasoppklinikken er et tilbud til leger med rusproblemer. Nærmere informasjon om de ulike støttetilbudene finner du på Legeforeningens nettsider.

Helsetjenesten går tøffere tider i møte, og som jeg har sagt før har vi ingen på innbytterbenken. Ta derfor vare på egen helse, og vær en god kollega som bryr seg heller en gang for mye enn en gang for lite. Legers egen helse er nemlig en forutsetning for å kunne hjelpe andre.

Og til tross for at sommeren kan være hektisk, håper jeg alle får slappet litt av og ladet batteriene. Takk for all innsats – og en riktig god sommer!