Heder og ære til Ingvild Vik for legevaktforskning på antibiotikabruk

Allmennmedisinsk forskningsfond sitt reisestipend for 2022 er tildelt Ingvild Vik for hennes forskning på behandling av ukomplisert urinveisinfeksjon hos legevaktpasienter.
Female doctor in hallway. Ingvild Vik i gangen foto lisbeth nilsen
– Hadde det ikke vært for stipend fra AFU og AMFF, ville jeg ikke ha kommet i gang, sier Ingvild Vik, overlege ved Oslo legevakt og rådgiver ved Antibiotikasenteret for primærmedisin. Hun er belønnet med reisestipend for doktorarbeidet sitt. Arkivfoto: Lisbeth Nilsen

«Vinneren har arbeidet langsiktig, selvstendig og internasjonalt med solid kunnskap og stort engasjement med avhandlingen. Det er en grundig gjennomført klinisk legemiddelstudie i allmennpraksis som betyr noe i internasjonal sammenheng». Slik lød begrunnelsen for å tildele Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) sitt reisestipend 2022 til Ingvild Vik.

Hun er overlege på Allmennlegevakta ved Oslo legevakt i Storgata og rådgiver ved Antibiotikasenteret for primærmedisin og disputerte i fjor sommer med en avhandling om behandling av ukomplisert nedre urinveisinfeksjon hos voksne, ikke-gravide kvinner.

Prisen gis for selve forskningen og for presentasjonen på Forskningsdagen under Primærmedisinsk uke. Forskningen skal ha allmennmedisinsk relevans, høy kvalitet og originalitet, og prosjektet skal ha blitt formidlet på en pedagogisk måte.

– Jeg ble overrasket og rørt. Reisestipendet betyr at noen tenker at forskningen jeg har vært med på er nyttig og viktig. Det er veldig gøy å forske, men det tar tid og er krevende. Derfor er det kjempestas å bli satt pris på av fagmiljøet, og det gir meg ny giv til videre forskning, sier en glad prisvinner Ingvild Vik.

Mange års arbeid

I 2012 startet hun arbeidet med den første studien. Hun samarbeidet med kolleger i Danmark og Sverige, og de norske dataene ble hentet fra Allmennlegevakta ved Oslo legevakt og fra legevakten i Bergen.

– Jeg fikk allmennlegestipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (tidligere kalt AFU) til å skrive protokoll. Så sendte jeg søknad om ytterligere midler, først til Forskningsrådet, hvor jeg fikk avslag, deretter til AMFF, hvor jeg fikk midler for et år. Jeg sendte nok en søknad til Forskningsrådet, og denne gangen fikk jeg midler som dekket både gjennomføring av studien og doktorgraden min. Hadde det ikke vært for stipend fra AFU og AMFF, ville jeg ikke ha kommet i gang, sier Ingvild Vik.

Nå er hun selv veileder for en lege med stipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU). 

Prestisjefylt tidsskrift

Den første artikkelen hennes var en randomisert dobbelt-blindet studie der ibuprofen ble sammenlignet med pivmecillinam (antibiotikum) som behandling for ukomplisert urinveisinfeksjon. Deltagerne i studien ble rekruttert fra legevaktene i Oslo og i Bergen samt fra syv allmennlegekontor i Danmark og Sverige. Studien ble gjennomført i perioden april 2013 til april 2016.

Resultatene ble publisert i PLoS Medicine, et høyt rangert tidsskrift.

Studien viste at drøyt halvparten ble helt friske med ibuprofen, men 7 av 181 kvinner utviklet nyrebekkenbetennelse. Ingvild Vik og medforfatterne konkluderte med at det ikke uten videre kan anbefales ibuprofen til alle, og at det er vanskelig å vite hvem som trenger antibiotika.

Internasjonalt samarbeid

Søker du på Ingvild Vik i databasen pubmed over vitenskapelige publikasjoner innen medisin, får du 10 treff. I år er hun medforfatter på en metaanalyse av studier på redusert antibiotikabruk ved urinveisinfeksjon. I fjor og i 2020 stod navnet hennes på to systematiske kunnskapsoppsummeringer på behandling av ukomplisert urinveisinfeksjon hos menn og hos kvinner. Alle de tre artiklene har forfattere fra flere land.

– Se gjerne til utlandet! Jeg slår et slag for internasjonalt samarbeid. Samarbeid bidrar til at vi får større datamateriale og kan gjøre bedre studier. Jeg har tro på at internasjonalt samarbeid gir bedre forskning, selv om det også er utfordrende med kulturforskjeller og ulik infrastruktur. Så er det også spennende å se hvordan helsevesenet fungerer i andre land. Det er store forskjeller i Europa på antibiotikabruk og resistens. Derfor er det viktig å dele erfaringer og bidra til at andre land kan få på plass gode systemer, slik vi har i Norge. Vi har mye å lære av hverandre.

– Hvorfor begynte du å forske?

– Det var veldig tilfeldig. Jeg ble kontaktet av Odd Martin Vallersnes på legevakta der jeg jobber. Han hadde snakket med Morten Lindbæk ved Antibiotikasenteret for primærmedisin om å gjøre en studie på blærekatarr. Odd Martin lurte på om jeg ville være med på det. Og det var nok bra at jeg sa ja uten å tenke så mye mer. For hadde jeg visst hvor mye jobb det var, hadde jeg kanskje ikke kastet meg ut i det. Men jeg er glad for at jeg gjorde det.

Nå håper hun å forske videre.

– Men foreløpig har jeg ingen forskningsmidler. Jeg er med i et internasjonalt forskningsnettverk hvor flere er opptatt av urinveisinfeksjon. Vi diskuterer mye, selv om vi ikke har noe konkret prosjekt ennå. AMFF-reisestipendet gjør det mulig for meg å delta på kongresser eller forskningsbesøk, som er vanskelig nå uten drifts- eller forskningsmidler.

Vinner av AMFF reisestipend på PMU2022, Ingvild Vik foto Trygve Skonnord
– Det er kjempestas å bli satt pris på av fagmiljøet, og det gir meg ny giv til videre forskning, sier prisvinner Ingvild Vik. Foto: Trygve Skonnord

Fin vei inn

AMFFs reisestipend skal tildeles en forsker som holder på med et doktorarbeid eller som har disputert det siste året. Målet med prisen er å stimulere til allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet.

Reisestipendet deles ut hvert år under henholdsvis på Primærmedisinsk uke i Oslo det ene året, og på Nidaroskongressen i Trondheim påfølgende år. Årets priskomité har bestått av Holgeir Skjeie og Jørund Straand fra Universitetet i Oslo, Stefan Hjörleifsson fra Universitetet i Bergen og Anja Brænd, leder av Allmennmedisinsk forskningsutvalg.

Stipendet er på 20.000 kroner og kan brukes til deltagelse på kongresser, studiebesøk eller andre reiser knyttet til et forskningsprosjekt.

Les også intervju med prisvinner Nicolai Klem, som fikk forskningsprisen for 2022 fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg. Han har også brukt data fra Allmennlegevakta i Oslo til forskningen sin.

 

– Hva tenker du at kolleger som vurderer å forske bør gjøre?

– Jobber du som fastlege og har noe du lurer på, finn ut om noen har undersøkt det. Hvis det ikke er tilfelle, kontakt universitetet og presenter ideen din. Få deg en veileder, og søk stipend fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg. Det er en fin vei inn i forskningen. Er du nysgjerrig og har noe du brenner for, er det kjempeartig å få til noe. Forskning er superspennende! sier Ingvild Vik.