Legeforeningens pris for forebyggende medisin

Formålet med prisen er å vekke interesse for forebyggende medisin.

Det skjer ved enten å belønne den mest verdifulle artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening i perioden forut for landsstyremøtet, eller ved å oppstille prisoppgaver, yte bidrag til vitenskapelig arbeid om forebyggende medisin og til utgivelse av publikasjoner om forebyggende medisinske temaer.

Medlemmer av komiteen 2021-2024

Siri Lunde Strømme - leder

Kristian Hagestad - medlem

Betty Pettersen - medlem

Ansvarlig i sekretariatet er Caroline Sølberg Yakubu, Medisinsk fagavdeling.