Leger i hardt vær

– Kan en lege sammenlignes med en vindsurfer? En som har valgt å oppsøke bølgene og finner tilfredshet i å mestre også i hardt vær – faglig, emosjonelt og praktisk? spør LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø i Utposten nr. 2/2018.

I kronikken (Leger i hardt vær. Utposten 2018; 47 nr. 2: 35-7) gjør hun en kunnskapsoppsummering av ny og pågående forskning om legers helse og jobbtilfredshet, balansert med konsekvenser av økt arbeidspress og -belastninger.

Karin Isaksson Rø presenterer også de kollegiale hjelpe- og støtteordningene som fins for leger i Norge, samt et nytt treårig evalueringsprosjekt i regi av LEFO, finansiert av Modum Bad og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

I dette prosjektet hvor en stipendiat – Ingrid Taxt Horne – startet fra nyåret 2018, skal det gjøres kvalitative intervjuer for blant annet å undersøke utbyttet som leger har hatt av støttekollegaordningen og rådgivning ved Ressurssenteret Villa Sana. 

Karin Isaksson Røs kronikk "Leger i hardt vær" kan lastes ned fra vedlegget t.h, men også leses i fulltekst via Utpostens hjemmeside (fom 14.5.2018).

Les mer om det nye evalueringsprosjektet:
 – Flere unge leger søker seg til Villa Sana – en tydelig trend av Unni Tobiassen Lie, Badeliv nr 1/2017 (s. 18).
Eller kontakt oss på lefo@legeforeningen.no for mer informasjon.