Fagmedisinske foreninger

Fagmedisinske foreningers medlemsrapporter

Her finner du detaljert medlemsstatistikk for alle fagmedisinske foreninger.

Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for alle sine medlemmer som er godkjente spesialister, leger i spesialisering (både i sykehus og i kommunehelsetjenesten mv.) og fastleger (Norsk Forening for Allmennmedisin, NFA).

Oppdatert med detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt fagmedisinsk forening på mange ulike tidspunkter, senest per 1.1.2021, finner du ved å bla ned til overskriften "Foreningenes rapporter" nedenfor, og så klikke på plusstegnet til høyre for navnet på din fagmedisinske forening. Merk at Exceltabellene består av flere forskjellige arkfaner, for eksempel finner du fordelingen på alle spesialistgodkjenninger blant de ordinære medlemmene i tabell 7, og assosierte medlemmer i tabell 8 (og merk at disse er ikke inkludert i de øvrige tabellene).
6. januar 2020

Forklaring av medlemstallene:

Foreningenes rapporter: