Fagmedisinske foreninger

Fagmedisinske foreningers medlemsrapporter

Her finner du detaljert medlemsstatistikk for alle fagmedisinske foreninger.
8. desember 2021

Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for alle sine medlemmer som er godkjente spesialister, leger i spesialisering (både i sykehus og i kommunehelsetjenesten mv.) og fastleger (Norsk Forening for Allmennmedisin, NFA). Spesialister i generell kirurgi og indremedisin kan ha dobbelt ordinært medlemskap, med ett medlemskap for hovedspesialiteten og ett medlemskap for grenspesialiteten. Utover dette finnes det også assosierte medlemskap, som kun vises i figuren for medlemstallene og i den siste arkfanen i Exceltabellene, tabell 8:

Oppdatert med detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt fagmedisinsk forening på mange ulike tidspunkter, senest per 3.10. 2021 for alle fagmedisinske foreninger, men per 6.12. 2021 for de største fagmedisinske foreningene, finner du ved å bla ned til overskriften "Foreningenes rapporter" nedenfor, og så klikke på plusstegnet til høyre for navnet på din fagmedisinske forening. Merk at Exceltabellene består av flere forskjellige arkfaner, for eksempel finner du fordelingen på alle spesialistgodkjenninger blant de ordinære medlemmene i tabell 7, og assosierte medlemmer i tabell 8 (og merk at disse er ikke inkludert i de øvrige tabellene). Merk at en liten andel av spesialistene i de første arkfanene i Exceltabellene ikke har godkjenning i foreningens spesialitet, samtidig som mange av spesialistene har flere spesialistgodkjenninger.

Antallet spesialister som er medlemmer av Den norske legeforening i hver spesialitet er derfor høyere enn antallet spesialister som er medlem av den enkelte fagmedisinske forening. For å finne det totale antallet spesialister som er medlemmer av Legeforeningen må du derfor finne dette i medlemsstatistikken for Den norske legeforening.

Forklaring av medlemstallene:

Foreningenes rapporter: