Fagmedisinske foreninger

Fagmedisinske foreningers medlemsrapporter

Her finner du detaljert medlemsstatistikk for alle fagmedisinske foreninger, på flere ulike tidspunkter. Bla ned til overskriften nedenfor, "Foreningenes rapporter".

Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for alle sine medlemmer som er godkjente spesialister, leger i spesialisering (både i sykehus og i kommunehelsetjenesten mv.) og fastleger. Oppdatert totalt medlemstall på hovedsiden for fagmedisinske foreninger per mars 2020, detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt fagmedisinsk forening sist per 1.3.2020.
5. mars 2020

Forklaring av medlemstallene:

Statistikk som mangler:

Foreningenes rapporter: