Fagmedisinske foreninger

Fagmedisinske foreningers medlemsrapporter

Her finner du detaljert medlemsstatistikk for alle fagmedisinske foreninger, på flere ulike tidspunkter. Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for alle sine medlemmer som er godkjente spesialister, leger i spesialisering (både i sykehus, i kommunehelsetjenesten mv.) og fastleger. Oppdatert per oktober 2019.
8. november 2019

Forklaring av medlemstallene:

Statistikk som mangler:

Foreningenes rapporter: