Fagmedisinske foreningers medlemsrapporter

Her finner du Exceltabeller med detaljert medlemsstatistikk for alle fagmedisinske foreninger.

Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for alle sine medlemmer som er godkjente spesialister, leger i spesialisering (både i sykehus og i kommunehelsetjenesten mv.) og fastleger (primært i Norsk Forening for Allmennmedisin, NFA). Spesialister i generell kirurgi og indremedisin kan ha dobbelt ordinært medlemskap, med ett medlemskap for hovedspesialiteten og ett medlemskap for grenspesialiteten. Utover dette finnes det også assosierte medlemskap, som kun vises i figuren nedenfor for medlemstallene, og i den siste arkfanen i Exceltabellene, tabell 8.

Oppdatert med detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt fagmedisinsk forening i begynnelsen av hver enkelt måned, finner du ved å gå til overskriften "Foreningenes rapporter" nedenfor, og så klikke på plusstegnet til høyre for navnet på din fagmedisinske forening. Merk at Exceltabellene består av flere forskjellige arkfaner, for eksempel finner du fordelingen på alle spesialistgodkjenninger blant de ordinære medlemmene i tabell 7, og assosierte medlemmer vises kun i tabell 8 (og merk at disse er ikke inkludert i de øvrige tabellene). Merk at en liten andel av spesialistene i de første arkfanene i Exceltabellene har godkjenning i en annen spesialitet enn foreningens spesialitet, samtidig som mange av spesialistene har flere spesialistgodkjenninger. Tabell 7 viser derfor alle spesialistgodkjenninger blant medlemmene av den enkelte fagmedisinske forening, og her kan du se hvor mange av spesialistene i tabell 1 som er spesialister i den spesialiteten som denne fagmedisisnke foreningen er knyttet til.

Antallet spesialister som er medlemmer av Den norske legeforening i hver spesialitet er høyere enn antallet spesialister som er medlem av den enkelte fagmedisinske forening. For å finne det totale antallet spesialister i hver enkelt spesialitet som er medlemmer av Legeforeningen, må du derfor finne dette i den tilsvarende Exceltabellen i medlemsstatistikken for Den norske legeforening.

Foreningenes rapporter: