Legestatistikk

Fagmedisinske foreninger

Her finner du detaljert medlemsstatistikk for alle fagmedisinske foreninger, på flere ulike tidspunkter. Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for alle sine medlemmer som er godkjente spesialister, for leger i spesialisering (både i sykehus og i kommunehelsetjenesten mv.) og for leger i kommunehelsetjenesten (NFA, evt NORSAM). Oppdatert med detaljerte Exceltabeller for hver enkelt fagmedisinsk forening på mange ulike tidspunkter, senest per 5.6. 2022, finner du ved å klikke på boksen "Fagmedisinske foreninger medlemsrapporter" litt under figuren som viser de aller nyeste medlemstallene per juni 2022, og deretter bla ned til overskriften "Foreningenes rapporter". Merk at Exceltabellene består av flere forskjellige arkfaner, for eksempel finner du fordelingen på alle spesialistgodkjenninger blant de ordinære medlemmene i tabell 7. Merk at det finnes flere godkjente spesialister i hver spesialitet enn dem som er medlemmer av hver enkelt fagmedisinsk forening. Sammenlign derfor gjerne med tilsvarende tabell for fordeling på spesialistgodkjenninger i medlemsstatistikken for Den norske legeforening.