Fagmedisinske foreninger

Her finner du detaljert medlemsstatistikk for alle fagmedisinske foreninger, på flere ulike tidspunkter. Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for alle sine medlemmer som er godkjente spesialister, for leger i spesialisering (både i sykehus og i kommunehelsetjenesten mv.) og for både fastleger og alle andre leger i kommunehelsetjenesten (NFA, evt NORSAM).