Legestatistikk

Spesialister

Nedenfor finner du mye statistkk fra Legeforeningen for spesialistgodkjenninger. Du finner mye offisiell statistikk i denne rapporten fra Helsedirektoratet som også inneholder statistikk for spesialistgodkjenninger i hver enkelt spesialitet 2013- 2018 i tabell 4 på side 14 i denne rapporten for 2019:

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/leger-i-kommune-og-spesialisthelsetjenesten/

8. juni 2020