Spesialister

Her finner du statistikk fra Legeforeningen om spesialistgodkjenninger. Den første hovedlenken nedenfor gjelder beholdningen av antall godkjente spesialister per år, og den andre gjelder antallet nye spesialistgodkjenninger hvert enkelt år.

Merk at du finner de aller nyeste tallene i begynnelsen av hver måned for antall godkjente spesialister totalt i hver spesialitet for medlemmer av Legeforeningen under medlemsstatistikken for Den norske legeforening, se Legestatistikk > Den norske legeforening > "Forenklede medlemsrapporter" > nest siste eller siste arkfane i Exceltabellen som viser fordelingen av alle medlemmer på alle spesialistgodkjenninger, for hhv yrkesaktive og pensjonister.

55,5 % av alle yrkesaktive leger i Norge har minst én gyldig spesialistgodkjenning, og av de øvrige er de fleste i spesialisering. 11,7 % av alle yrkesaktive spesialister i Norge har to eller flere gyldige spesialistgodkjenninger (inkl. 0,7 % som har tre eller flere).

På lenken nedenfor (under historikk) finner du et PDF-dokument som inneholder tilsvarende tabell for årene 2017- 2020 fra Legeforeningen, tilsvarende for noen av de foregående årene og mange flere tabeller for spesialistgodkjenningene 1951- 2020.