Legestatistikk

Spesialister

Her finner du statistikk fra Legeforeningen om spesialistgodkjenninger.
24. januar 2022

Merk at du finner de aller nyeste tallene i begynnelsen av hver måned for antall godkjente spesialister totalt i hver spesialitet for medlemmer av Legeforeningen under medlemsstatistikken for Den norske legeforening, se Legestatistikk > Den norske legeforening > "Forenklede medlemsrapporter" > nest siste eller siste arkfane i Exceltabellen som viser fordelingen av alle medlemmer på alle spesialistgodkjenninger, for hhv yrkesaktive og pensjonister.

På lenken nedenfor (under historikk) finner du et PDF-dokument som inneholder tilsvarende tabell for årene 2017- 2020 fra Legeforeningen, tilsvarende for noen av de foregående årene og mange flere tabeller for spesialistgodkjenningene 1951- 2020.