Legestatistikk

Spesialister

Her finner du statistikk fra Legeforeningen om spesialistgodkjenninger.

Merk at du finner de aller nyeste tallene i begynnelsen av hver måned for antall godkjente spesialister totalt i hver spesialitet for medlemmer av Legeforeningen under medlemsstatistikken for Den norske legeforening, se Legestatistikk > Den norske legeforening > "Forenklede medlemsrapporter" > siste arkfane i Exceltabellen.
3. mars 2021

På den tredje lenken nedenfor (under historikk) finner du et PDF-dokument som inneholder tilsvarende tabell for årene 2015- 2019, fra Legeforeningen, og med mange flere tabeller for spesialistgodkjenningene 2015- 2019.