Yrkesaktive leger i Norge

I Norge er det yrkesaktive leger utdannet både i Norge og utlandet. Blant legene som er utdannet i utlandet, er det noe flere norske enn utenlandske statsborgere. Her gir vi et inntrykk av hvilke land de yrkesaktive legene kommer fra mht statsborgerskap og utdanningsland, samt fordeling på stillingsgrupper, helseforetak og sykehus, alt sammen avgrenset til yrkeskative leger under 70 år som jobber i Norge per i dag. Kartet til venstre viser norske statsborgere utdannet i utlandet, og kartet til høyre viser utenlandske statsborgere (inkl et mindre antall som er utdannet i Norge), begge fordelt på utdanningsland (som kan avvike noe fra statsborgerskap, spesielt for statsborgere fra Sverige). Gå inn på siden på yrkesaktive leger for å se antallet som er utdannet i hvert enkelt land ved å holde musepekeren over landet i kartet.