Yrkesaktive leger i Norge

I Norge er det yrkesaktive leger både utdannet i Norge og utlandet. Her forsøker vi å gi et inntrykk av hvilke land de yrkesaktive legene kommer fra og fordeling på stillingsgrupper, helseforetak og statsborgerskap, avgrenset til leger som jobber i Norge per i dag. Kartet til venstre viser norske statsborgere utdannet i utlandet, og kartet til høyre viser utenlandske statsborgere, begge fordelt på utdanningsland. Gå inn på siden på yrkesaktive leger for å se antallet som er utdannet i hvert enkelt land ved å holde musepekeren over landet i kartet.