Faglandsrådet 2019

Faglandsrådsmøtet 2019 fant sted på Sundvolden hotell på Sundvolden, i tiden onsdag 11. september - torsdag 12. september.
Faglandsrådet podiet med delegatene. Foto: Vilde Baugstø
Faglandsrådet podiet med delegatene. Foto: Vilde Baugstø

Legeforeningen vedtok i 2018 å etablere et faglandsråd for å styrke den fagmedisinske aksen, og for å få et tydeligere skille mellom fag og politikk. Det første fungerende styret ble valgt i september 2018, med Cecilie Risøe som leder og Petter Brelin som nestleder. Faglandsrådet 2019 ble avsluttet med valg av fagstyre for perioden 2019 til 2021. Fagstyrets leder, nestleder, selve fagstyret og fagdelegater til Legeforeningens landsstyre samt valgkomiteer ble valgt.

Fag i sentrum

Et av temaene under faglandsrådsmøtet var om psykisk syke pasienter får god nok behandling for somatiske sykdommer og hvordan man sikrer denne gruppen god nok somatisk behandling i helsetjenesten. Professor Anne Høye fra Universitetet i Tromsø, holdt innlegg om omfang og årsaker til økt dødelighet blant pasienter med psykiske lidelser, mens leder for Norsk psykiatrisk forening, Ulrik Malt, og representant fra Norsk indremedisinsk forening, Ståle Sagabråten, holdt innlegg om forslag til bedring av helsetjenester for pasientgruppen fra ulike faglige ståsted. Faglandsrådet vedtok en resolusjon.

Et annet tema var genetikk – For mye eller for lite gentesting? Deltakerne fikk presentert en tredeling av tematikken, som tok for seg både overdiagnostikk, underdiagnostikk og organisering og infrastruktur av de som tar testene.

Overdiagnostikk ble også diskutert i bolken om Gjør kloke valg, Legeforeningens kampanje for å redusere overdiagnostikk og overbehandling.

Kjartan Olafson, leder av Legeforeningens IT-utvalg, innledet om hvordan klinisk informatikk kan få sin plass i medisinen. Også den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin, ble presentert.

Faglandsrådet 2019 ble strømmet på: