Fagstyre og faglandsråd

Fagstyret

Fagstyrets oppgaver er dels gitt i Legeforeningens lover, dels ved delegasjon fra sentralstyret.
5. mars 2019
Fra venstre Thea Falkenberg Mikkelsen, Marte Kvittum Tangen, Asbjørg Stray-Pedersen, Tom Sundar og Cecilie Risøe (leder). Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt; Ståle Sagabråten, Ingvild Skogen Bauge, Siri Tau Ursin, John Christian Glent Bilde: Legeforeningen
Fra venstre Thea Falkenberg Mikkelsen, Marte Kvittum Tangen, Asbjørg Stray-Pedersen, Tom Sundar og Cecilie Risøe (leder). Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt; Ståle Sagabråten, Ingvild Skogen Bauge, Siri Tau Ursin, John Christian Glent Bilde: Legeforeningen

Samarbeidet mellom fagstyret og sentralstyret vil bli svært viktig i den første fasen med tanke på fordeling og delegering av saker. Sentralstyret og fagstyret hadde sitt første fellesmøte 21.2.2019.

Leder av fagstyret er frikjøpt 50% og vil ha kontorplass i medisinsk fagavdeling i sekretariatet.Fagstyret

Profilbilde
Leder
Risøe, Cecilie
Profilbilde
Nestleder
Sagabråten, Ståle Onsgård
Profilbilde
Medlem
Bauge, Ingvild Skogen
Profilbilde
Medlem
Dahle, Gry
Profilbilde
Medlem
Glent, John Christian
Profilbilde
Medlem
Mikkelsen, Thea Falkenberg
Profilbilde
Medlem
Stray-Pedersen, Asbjørg
Profilbilde
Medlem
Sundar, Tom Berner
Profilbilde
Medlem
Tangen, Marte Kvittum
Profilbilde
Varamedlem
Aabel, Eivind Westrum
Profilbilde
Varamedlem
Akerø, Aina
Profilbilde
Varamedlem
Birkeland, Kåre Inge
Profilbilde
Varamedlem
Fredheim, Christina Stangeland
Profilbilde
Varamedlem
Hatlen, Morten Svendal
Profilbilde
Varamedlem
Jorem, Jacob
Profilbilde
Varamedlem
Letting, Guro Steine
Profilbilde
Varamedlem
Skantze, Kjersti Aksnes
Profilbilde
Varamedlem
Skavøy, Torgeir Hoff