Fagstyret

Fagstyret

Fagstyret består av 9 medlemmer og er oppnevnt for en toårsperiode. Fagstyret jobber som en del av Legeforeningens fagakse.
31. august 2021

I Legeforeningens lover finner du beskrivelse av fagstyrets sammensetning, og hva som er fagstyrets formål og oppgaver.

Fagstyret er det utøvende organet til faglandsrådet, og følger opp arbeidsprogrammet som er vedtatt av faglandsrådet. 

Fagstyret får delegert fagsaker og har tett dialog med Legeforeningens sentralstyre. Organisatorisk plassering i foreningen ser du her. 

Leder av fagstyret er frikjøpt 50% og vil ha kontorplass i medisinsk fagavdeling i sekretariatet.Fagstyret

Profilbilde
Leder
Sagabråten, Ståle Onsgård
Profilbilde
Nestleder
Mikkelsen, Thea Falkenberg
Profilbilde
Medlem
Aabel, Eivind Westrum
Profilbilde
Medlem
Bauge, Ingvild Skogen
Profilbilde
Medlem
Dahle, Gry
Profilbilde
Medlem
Hoff, Jana Midelfart
Profilbilde
Medlem
Nes, Harald
Profilbilde
Medlem
Sundar, Tom Berner
Profilbilde
Medlem
Tangen, Marte Kvittum
Profilbilde
Varamedlem
Akerø, Aina
Profilbilde
Varamedlem
Fredheim, Christina Stangeland
Profilbilde
Varamedlem
Glent, John Christian
Profilbilde
Varamedlem
Köpp, Unni Mette Stamnes
Profilbilde
Varamedlem
Laake, Jon Henrik
Profilbilde
Varamedlem
Lien, Lars
Profilbilde
Varamedlem
Skantze, Kjersti Aksnes
Profilbilde
Varamedlem
Skavøy, Torgeir Hoff
Profilbilde
Varamedlem
Stray-Pedersen, Asbjørg
Profilbilde
LIS-varamedlem
Adolfsen, Eirik Nydal
Profilbilde
LIS-varamedlem
Zwart, Karina