Fagstyre og faglandsråd

Fagstyret

Fagstyrets oppgaver er dels gitt i Legeforeningens lover, dels ved delegasjon fra sentralstyret.
5. mars 2019
Fra venstre Thea Falkenberg Mikkelsen, Marte Kvittum Tangen, Asbjørg Stray-Pedersen, Tom Sundar og Cecilie Risøe (leder). Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt; Ståle Sagabråten, Ingvild Skogen Bauge, Siri Tau Ursin, John Christian Glent Bilde: Legeforeningen
Fra venstre Thea Falkenberg Mikkelsen, Marte Kvittum Tangen, Asbjørg Stray-Pedersen, Tom Sundar og Cecilie Risøe (leder). Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt; Ståle Sagabråten, Ingvild Skogen Bauge, Siri Tau Ursin, John Christian Glent Bilde: Legeforeningen

Samarbeidet mellom fagstyret og sentralstyret vil bli svært viktig i den første fasen med tanke på fordeling og delegering av saker. Sentralstyret og fagstyret hadde sitt første fellesmøte 21.2.2019.

Leder av fagstyret er frikjøpt 50% og vil ha kontorplass i medisinsk fagavdeling i sekretariatet.Fagstyret

Profilbilde
Leder
Risøe, Cecilie
Profilbilde
Nestleder
Sagabråten, Ståle Onsgård
Profilbilde
Medlem
Bauge, Ingvild Skogen
Profilbilde
Medlem
Glent, John Christian
Profilbilde
Medlem
Mikkelsen, Thea Falkenberg
Profilbilde
Medlem
Stray-Pedersen, Asbjørg
Profilbilde
Medlem
Sundar, Tom Berner
Profilbilde
Medlem
Tangen, Marte Kvittum
Profilbilde
Medlem
Ursin, Siri Tau