Sak 10 Legeforeningens pris for beste undervisning

I Legeforeningens rapport "Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering" (2016) skisseres og diskuteres ulike tiltak for å øke statusen når det gjelder undervisning i grunnutdanningen.

Rapporten danner grunnlag for Legeforeningens politikk i grunnutdanningen, og den slår fast at det er behov for å heve statusen på arbeidet med å undervise. Som en oppfølgning av rapporten vedtok Faglandsrådet i 2019 å etablere Legeforeningens pris for beste undervisning i medisinsk grunnutdanning. 

Prisen skal utdeles på faglandsrådet den 28. april 2022. Fagstyret mottok til sammen fem kandidater. Fagstyret behandlet forslag til prisvinner etter innstilling fra priskomiteen den 23. mars 2022. 

Priskomiteen bestod av Gry Dahle (leder), Eivind Westrum Aabel og Tom Berner Sundar.

Den norske legeforenings pris for beste undervisning ble tildelt: x i tråd med priskomiteens innstilling. 

Med vennlig hilsen   

Den norske legeforening  

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret