Sak 4 Valg av tellekomité

I møte den 23. mars 2022 vedtok fagstyret å innstille på valg av tellekomité bestående av tre ansatte i sekretariatet.

Innstilling til vedtak:    

Fagstyret innstiller overfor Faglandsrådet på at følgende velges som tellekomité:      

  • Nina Finstad
  • Silje Kristine Hals
  • Elin Stangeland 

Fagdirektør gis fullmakt til å supplere listen ved behov.   

Med vennlig hilsen  

Den norske legeforening  

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret