Faglandsrådets sammensetning

LIS representanter til faglandsrådet fra fagmedisinsk forening med mindre enn 1000 medlemmer. Faglandsrådet skal velge 8 LIS representanter til faglandsrådet med vararepresentanter.  
 1. Bendik Lund, Norsk forening for bryst og endokrinkirurgi, (LIS), gr. 1  
 2. Simen Tellemann Sæther, Norsk forening for karkirurgi, (LIS), gr. 1  
 3. Anja Fog Heen, Norsk endokrinologisk forening, (LIS) gr. 2
 4. Andreas Aass-Engstrøm, Norsk gastroenterologisk forening, (LIS), gr.2 
 5. Henriette Jodal, Norsk onkologisk forening, (LIS), gr. 2  
 6. Eva Muriel Kibsgaard Nordberg,  Norsk samfunnsmedisinsk forening, (LIS), gr. 4  
 7. Henrik M Knutrud, Norsk forening for klinisk farmakologi, (LIS), gr. 5
 8. Heike Simensen, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, (LIS), gr. 6   

Vara i rekke til faglandsrådet 2023-25 

 1. vara: Danesha Kandiha, Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, (LIS), gr. 5
 2. vara: Anette Johanssen, Norsk forening for urologi, (LIS), gr. 2 
 3. vara: Henrik Foshaug, Norsk nyremedisinsk forening, (LIS), gr. 2
 4. vara: Nora Botten, Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning (LIS), gr. 5  
 5. vara: Jasmine Borg Tahri, Norsk plastikkirurgisk forening, (LIS), gr. 1 
 6. vara: Ingrid Elisabeth Christophersen, Norsk forening for medisinsk genetikk, (LIS), gr. 5