Faglandsrådets sammensetning

Faglandsrådet består av fagstyret og representanter fra alle de fagmedisinske foreningene (46).

Fagmedisinske foreninger med mer enn 1000 medlemmer vil være representert med en Lege i spesialisering(LIS). Mens foreninger med mindre enn 1000 medlemmer vil tilsammen ha 8 LIS-representanter.

Leger i spesialisering skal samlet utgjøre minst 25% av representantene i faglandsrådet.

Antall møtende delegater til faglandsrådsmøtet baseres på medlemstall pr. 01.02 i valgåret.

Representanter for Leger i spesialisering for foreninger med mindre enn 1000 medlemmer

 1. Bendik Lund, Norsk forening for bryst og endokrinkirurgi, (LIS), gr. 1  
 2. Simen Tellemann Sæther, Norsk forening for karkirurgi, (LIS), gr. 1  
 3. Anja Fog Heen, Norsk endokrinologisk forening, (LIS) gr. 2
 4. Andreas Aass-Engstrøm, Norsk gastroenterologisk forening, (LIS), gr.2 
 5. Henriette Jodal, Norsk onkologisk forening, (LIS), gr. 2  
 6. Eva Muriel Kibsgaard Nordberg,  Norsk samfunnsmedisinsk forening, (LIS), gr. 4  
 7. Henrik M Knutrud, Norsk forening for klinisk farmakologi, (LIS), gr. 5
 8. Heike Simensen, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, (LIS), gr. 6   

Vara i rekke til faglandsrådet 2023-25 

 1. vara: Danesha Kandiha, Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, (LIS), gr. 5
 2. vara: Anette Johanssen, Norsk forening for urologi, (LIS), gr. 2 
 3. vara: Henrik Foshaug, Norsk nyremedisinsk forening, (LIS), gr. 2
 4. vara: Nora Botten, Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning (LIS), gr. 5  
 5. vara: Jasmine Borg Tahri, Norsk plastikkirurgisk forening, (LIS), gr. 1 
 6. vara: Ingrid Elisabeth Christophersen, Norsk forening for medisinsk genetikk, (LIS), gr. 5