Faglandsrådet

Faglandsrådsmøtet arrangeres én gang i året og setter faget i sentrum. Faglandsrådet løfter og videreutvikler faget gjennom faglige innlegg, diskusjoner og vedtak som legger føringer for det medisinskfaglige arbeidet i foreningen. Fagstyret er det utøvende organet til faglandsrådet, og følger blant annet opp arbeidsprogrammet som er vedtatt av faglandsrådet.
Soria Moria kurs og konferansesenter
Soria Moria kurs og konferansesenter

 

Faglandsrådsmøtet 2023 vil bli avholdt 4. - 5. mai på Soria Moria i Oslo.

Faglandsrådet skal bidra til å: 

  • påvirke den medisinske grunnutdanningen og spesialistutdanningen  
  • diskutere problemstillinger og formulere innspill knyttet til videre- og etterutdanning
  • diskutere spørsmål knyttet fagutvikling og forskning 

I tillegg vil det faglige grunnlaget for organisering av helsetjenesten i og utenfor sykehus – som lokalisering, fagutvikling og samhandling innen og mellom helsetjenestenivåene – være aktuelle temaer for faglandsrådsmøtene.   

Faglandsrådet vedtar blant annet: 

  • arbeidsprogram for fagaksen 
  • valg av fagstyret 
  • valg av fagdelegater til landsstyret 

Faglandsrådet skal samles minst en gang i året. 

Hvem sitter i faglandsrådet: 

Faglandsrådet består av fagstyret og representanter fra alle de fagmedisinske foreningene (46). I tillegg vil fagmedisinske foreninger med mer enn 1000 medlemmer være representert med en LIS. I tillegg velges det minst syv LIS representanter blant leger i spesialisering fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer. Leger i spesialisering skal samlet utgjøre minst 25% av representantene i faglandsrådet.

Antall møtende delegater til faglandsrådsmøtet baseres på medlemstall pr. 01.02 i valgåret.