Landsstyret

Desisorutvalget

Rapporteringsrutiner: Desisorutvalget avgir rapport til landsstyret i forbindelse med fremleggelse av Legeforeningens regnskaper.
Ansvarlig i sekretariatet: Økonomi- og administrasjonsavdelingen
7. oktober 2019


Desisorutvalget

Profilbilde
Leder
Strand, Ole Edvard
Profilbilde
Medlem
Bergan, Harald
Profilbilde
Medlem
Mpote, Guro-Marte Gulstad