Rettshjelpsutvalget

Rettshjelp til medlemmene er delegert til rettshjelpsutvalget fra sentralstyret. Utvalget kan bevilge støtte til rettshjelp innenfor rammer vedtatt av sentralstyret.

Mandat

Vedtektsbestemt utvalg for rettshjelpsordningen etter Vedtekter for rettshjelpsordningen fastsatt av landsstyret 24.5. 2007. Anvendelsen av budsjettmidler til rettshjelp til medlemmene er delegert til rettshjelpsutvalget fra sentralstyret. Utvalget kan bevilge støtte til rettshjelp innenfor rammer vedtatt av sentralstyret i henhold til vedtektenes § 2-3. Støtte utover de vedtatte rammer behandles av sentralstyret.

Budsjett

Utvalgets utgifter belastes posten Rettshjelpsordningen.

Rapporteringsrutiner

Rettshjelpsutvalget har delegert myndighet fra sentralstyret for bevilgninger til økonomisk støtte. For den økonomiske siden rapporterer sentralstyret til landsstyret gjennom revidert regnskap.

For rettshjelpsordningens virksomhet rapporterer rettshjelpsutvalget gjennom årsmeldingen som inntas i sentralstyrets årsmelding til landsstyret.

Støtte til ekstern juridisk bistand

Frode Solberg. Foto: Legeforeningen
Utvalgssekretær
Frode Solberg
Liv Marit Fagerlig. Foto: Legeforeningen
Sekretariatskontakt/saksforbereder
Liv Marit Fagerli

Rettshjelpsutvalget

Profilbilde
Leder
Andersen, Åge Henning
Profilbilde
Nestleder
Hansen, Anne Helen
Profilbilde
Medlem
Bugge, Merete Drevvatne
Profilbilde
Medlem
Mathisen, Ulla Dorte
Profilbilde
Medlem
Midelfart, Anna
Profilbilde
Medlem
Ringvoll, Ådne Peersen
Profilbilde
Medlem
Semb, Svein Ove
Profilbilde
Medlem
Svenskerud, Fredrik Væting