Spesialitetskomiteer

Budsjett og refusjon

Utgifter til spesialitetskomiteenes reise- og møtevirksomhet må være innenfor det budsjett som tildeles den enkelte komité.
13. oktober 2021

Finansiering av spesialitetskomiteens virksomhet

Sekretariatet oppfordrer spesialitetskomiteene til å gjennomføre digitale møter der det er mulig og hensiktsmessig.

Utgifter til nødvendige reiser og opphold vil bli dekket av Legeforeningen innenfor det budsjett som er satt for spesialitetskomiteen og i henhold til Legeforeningens gjeldende regler for refusjon.

Sekretariatet informerer om spesialitetskomiteens budsjett hvert år. Spesialitetskomiteens leder skal holde oversikt over komiteens forbruk av midler. Økonomi må hensyntas ved planlegging av møtevirksomhet, besøksvirksomhet m.v. Kontakt okonomi@legeforeningen.no  for informasjon om gjenstående budsjettmidler.

Reiseregning og praksiskompensasjon  

Reiseregning må sendes snarest, slik at beløpet belastes inneværende års budsjett. Skjema for reiseregning. Benytt skjemaet "reiseregning/kompensasjon/honorar".

Reiseregningsskjemaet må signeres og scannes. Alle kvitteringer må også scannes og vedlegges. Reiseregningen  må sendes i pdf-format per e-post til: okonomi@legeforeningen.no 

Legeforeningens reisepolicy må følgesLegeforeningen har reisebyråavtale med BCD Travel. Ved bestilling gjennom reisebyrå må det oppgis at fakturaen må merkes med «Utdanningsfond I, spesialitetskomiteen i ... (oppgi aktuell spesialitet)».

Det er også anledning til å bestille reise på egenhånd, f.eks. gjennom direkte booking på flyselskapenes og hotellenes internettsider.

Satser for kompensasjon og møtegodtgjørelse følger Legeforeningens refusjonsregler.

Legeforeningens retningslinjer for alkoholpolitikk

Utdypende informasjon om Legeforeningens retningslinjer.