Informasjon om koronaviruset

Myndighetskontakt under covid-19-pandemien

Våre medlemmer står i førstelinjen i pandemiberedskapen. Det har oppstått mange spørsmål, blant annet om økonomi, HMS, faglige prioriteringer, smittevern og rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Under finner du en oversikt over vår kontakt med myndighetene angående disse temaene.
25. mai 2020
En kvinnelig medarbeider jobber med formidling til helsemyndigheter.
Gjennom skriftlige henvendelser har vi bedt om ulike tiltak, avklaringer, endringer og dispensasjoner. Foto: Colourbox.com.

Det har vært tett og jevnlig kontakt med de sentrale helsemyndighetene (HOD, Hdir og FHI) og med de regionale helseforetakene, KS og Oslo kommune. 

Oversikt over våre henvendelser: