Utdanning
TEMA

Etterutdanning

Med etterutdanning menes den livslange læring som spesialister gjennomfører for å holde seg oppdatert på den medisinske utvikling og for å videreutvikle spesialistkompetansen (Continuing Medical Education=CME). Etterutdanningen inkluderer også videreutvikling av annen nødvendig kompetanse, som egenutvikling, ledelse, kommunikasjon, etikk m.v. (Continuing Professional Development=CPD).
Bok - Illustrasjonsbilde fra Colourbox.com