Kompetanseområder

Oppnevning, sammensetning og funksjonstid

8. august 2022

Sakkyndigkomiteene er forankret i: Legeforeningens lover, § 3-10-3

Oppnevning

Fagstyret oppnevner leder og medlemmer av den enkelte sakkyndigkomité for kompetanseområdene etter innstilling fra de fagmedisinske foreningene. Enkelte komiteer velger også å oppnevne nestleder og økonomiansvarlig.

Sammensetning

Sakkyndigkomiteene består av i alt fem medlemmer og tre varamedlemmer. Etter første oppnevningsperiode kreves det at samtlige medlemmer og varamedlemmer har godkjenning i det aktuelle kompetanseområdet. Oppnevningstid for medlemmene er fire år. Oppnevning skjer slik at halvparten av komiteen skal oppnevnes hvert annet år, hvorav minimum to medlemmer og ett varamedlem.

Funksjonstid

Komiteens funksjonstid starter 1. januar etter oppnevningsåret. Hvert medlem oppnevnes for en periode på fire år. Det er viktig med kontinuitet og derfor skjer oppnevning slik at henholdsvis to av komiteens medlemmer og ett varamedlem oppnevnes hvert annet år. Komiteens medlemmer kan re-oppnevnes.

Et komitemedlem som slutter i komiteen før funksjonstidens utløp må gi beskjed til sin fagmedisinske forening slik at de kan foreslå et nytt medlem.

Både ved ordinære oppnevninger ved funksjonsperiodens utløp, eller ved behov for utskiftninger underveis i funksjonsperioden, skal fagmedisinske foreningers forslag sendes til Legeforeningens sekretariat.