Hvorfor få godkjent et kompetanseområde?

Kompetanseområder skal sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i, eller omfattes av, flere spesialiteter, og som ikke er dekket av én enkelt spesialitet.

Et kompetanseområde gir fellesskapsfølelse og møteplass for spesialister som arbeider i samme fagfelt, og det stimulerer til faglig utvikling både nasjonalt og internasjonalt.