Allmennlegeforeningen

Krisen i fastlegeordningen

Én av 24 står nå uten fastlege

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere per 1. september 2022 mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege. Også Helfos offisielle tall nærmer seg dette.
Graf med utvikling av lister uten fast lege
Grafen viser utviklingen av ledige fastlegelister og antall berørte pasienter