Kontakt oss

Fra venstre: Ingeborg Henriksen (nestleder), Beanca Grottenberg, Kjetil Askim, Oda Kristine Sandli, Lars Magnus Aker, Bjørn Ove Ekern Kvavik (direktør), Mikal Jacob Hole (redaktør), Tobias Solli Iverland, Lillan Haugen og Kristin Kornelia Utne (leder). Foto: Vilde Baugstø. Foto: Legeforeningen 

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Vi organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Vi utgjør den nest største foreningen i Dnlf etter Overlegeforeningen. Foreningens organer er landsrådet og styret.  Landsrådet er foreningens øverste organ. Vi ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Ylf har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser.

Ønsker å komme i kontakt med Ylf, send oss gjerne en epost.