Kompetanseområde i traumekirurgi

Kompetanseområde traumekirurgi skal sikre breddekompetansen som kreves i akuttfasen hos kritisk skadde pasienter. Dette skal medføre økt kvalitet og sikkerhet i behandlingen av traumepasienter, og gi anerkjennelse for viktig tilleggskompetanse utover den ordinære spesialiseringen. Vi ønsker å presisere at kompetanseområdet traumekirurgi ikke omfatter den ortopediske traumatologien.