Allergologi

Allergologi er læren om allergiske sykdommer, deres epidemiologi, diagnostikk og behandling. Allergiske sykdommer er blant de hyppigste ikke-smittsomme folkesykdommene.

Riktig diagnostikk og behandling krever kyndig og tverrfaglig tilnærming.  Overfølsomhetstilstander som faller utenfor de etablerte spesialitetsområder er en utfordring.

I løpet av utdanningsperioden skal spesialisten tilegne seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å utøve virksomhet som spesialist med godkjent kompetanse i allergologi, og med ansvar for pasienter med mistenkte allergiske sykdommer.