Folkehelsearbeid - samfunnsmedisin Kurs C - juni (ekstrakurs)

Det ble gjennomført et ekstra Kurs C i juni 2021. Kursplasser var tilbudt deltakere som ikke fikk plass på kurs i mars, og det var ikke åpen påmelding til dette kurset.
illustrasjon

Kurs i folkehelsearbeid ble arrangert etter ny gjennomføringsmodell i februar-mars 2021 og i april-juni 2021. På grunn av pandemisituasjonen ble begge kursene gjennomført digitalt. Ekstra kurs i vårsemesteret ble satt opp da Kurs C ikke ble gjennomført i 2020. 

Hovedpunkter:
Kurs C: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Forkurs: mandag 26.4 kl 14.00-16.30
Kursdag 1: torsdag 3.6 kl 09.00-15.30
Kursdag 2: fredag 4.6 kl 09.00-15.00 
Kursavgift kr 5300

Kursprogram og forberedelser:
Program for kurs C juni 2021.pdf
Hjemmeoppgave kurs C juni 2021.pdf
Litteraturliste kurs C juni 2021.pdf

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Se Kurs C i mars.  

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-009, SAM-016, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033 og SAM-035 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning 

Kurset arrangeres av Norsam i samarbeid med Insitutt for helse og samfunn v/Universitetet i Oslo og NTNU.

Kurs C gjennomføres neste gang høsten 2021 med vanlig påmelding.

Anne Kveim Lie og Betty Pettersen, kursledere
Henning Mørland, Norsam