Aktuelle kurs i spesialistutdanningen (obligatoriske kurs)

Her er oversikt over samfunnsmedisinkurs som er annonsert og åpne for påmelding.
kursvirksomhet

Alle kurs i 2020 er annonsert og påmeldingsfristen er ute.

Arbeidet med kursprogrammet for 2021 er godt i gang og mer informasjon vil bli lagt ut i begynnelsen av november. Informasjon sendes også ut på e-post til Norsams medlemmer.

Les mer om kursprogram, praktiske opplysninger og påmelding på nettsiden for obligatoriske kurs 2020.

Pandemisituasjone har medført endringer og tilpasninger. Gjennomføring av kursene forutsetter at smittesituasjonen ikke et til hinder for gjennomføring og at anbefalinger med hensyn til arrangementer er oppfylt. 

Fra og med 2021 planlegges endringer i gjennomføring av kursene tilpasset ny spesialistutdanning. Kursene vil også være relvante og godkjent som obligatoriske kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanningen. Les mer om de reviderte kursplanene.

Vi har i perioder hatt stor interesse og mange påmeldinger til kurs i spesialistutdanningen. I denne saken er det beskrevet hvordan fordeling og prioritering av kursplasser foretas.