Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Aktuelle kurs

To samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen er nå publisert og åpne for påmelding: Helserett og saksbehandling (Kurs E) og global helse (Kurs I)
Henning Mørland
15. september 2020
Soria Moria kurs og konferansesenter

To kurs i spesialistutdanningen er publisert og klare for påmelding:

Kurs E - helserett og saksbehandling - Stavanger uke 46. Påmeldingsfrist 4. oktober.

Kurs I - global helse - Oslo uke 48. Påmeldingsfrist 11. oktober.

Les mer om kursprogram, praktiske opplysninger og påmelding på nettsiden for obligatoriske kurs 2020.

Pandemisituasjone har medført endringer og tilpasniger, og i egen nyhetssak har vi beskrevet planene for kurs i løpet av høsten 2020. Gjennomføring av kursene forutsetter at smittesituasjonen ikke et til hinder for gjennomføring og at anbefalinger med hensyn til arrangementer er oppfylt. 

Fra og med 2021 planlegges endringer i gjennomføring av kursene tilpasset ny spesialistutdanning. Kursene vil også være relvante og godkjent som obligatoriske kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanningen. Les mer om de reviderte kursplanene.

Vi har i perioder hatt stor interesse og mange påmeldinger til kurs i spesialistutdanningen. I denne saken er det beskrevet hvordan fordeling og prioritering av kursplasser foretas.