Samfunnsmedisinkurs 2020 oppdatert

Oppdatering om status for samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen. Saken er sist oppdatert 5. november.
pandemi
Pandemi

Kurs E: Helserett og saksbehandling er dessverre avlyst. Beslutningen ble tatt i dag 5.11 som direkte konsekvens av myndighetenes nye anbefalinger og begrensinger. Det er beklagelig at det skjer så kort tid før kurset som skulle gå i Stavanger 9.-12. november. I første omgang flyttes kurset til nyåret og deltakerne som hadde kursplass i november overføres. Kursdeltakerne har fått beskjed.

Kurs  I: Global helse som var planlagt 24.-26. november må dessverre også avlyses. Det var stor interesse for kurset, og over 70 påmeldte til 40 kursplasser. Med kurssted i Oslo og FHI som faglig arrangør var det ikke forenlig med gjeldende anbefalinger å gjennomføre. Kursdeltakerne har fått beskjed.

Kurs A: Introduksjonskurs ble gjennomført som digitalt kurs 24.25. september og det gjennomføres en ny runde 26.-27. november. Begge kurs har vært fulltegnet, og kurset settes opp på nytt, sannsynligvis i mars.

Kurs D: Kvalitetsarbeid og tilsyn gjennomføres med digitalt oppstartmøte 5.11 og avsluttende kurssamling 3.-4. desember. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en fysisk kurssamling, blir det vurdert omlegging til digital gjennomføring. Kurset er fulltegnet. Les mer på kursets nettside.

Kurs H: Forskningsmetode og kunnskapshåndtering gjennomføres med digitalt oppstartmøte 26.10 og avsluttende kurssamling 3.-4. desember. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en fysisk kurssamling, blir det vurdert tipasning til digital gjennomføring. Kurset er fulltegnet. Les mer på kursets nettside.

Disse kursene ble gjennomført i 2020 før pandemien:
Kurs B: Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs F: Administrasjon og ledelse

Disse kursene ble ikke gjennomført i 2020 som følge av pandemisituasjonen:
Kurs C: Folkehelsearbeid
Kurs G: Samhandling og rådgivning, kommunikasjon og formidling