Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Samfunnsmedisinkurs 2020 oppdatert

Oppdatering om status for samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen. Saken er sist oppdatert 5. november.
Henning Mørland
5. november 2020
pandemi
Pandemi

Kurs E: Helserett og saksbehandling er dessverre avlyst. Beslutningen ble tatt i dag 5.11 som direkte konsekvens av myndighetenes nye anbefalinger og begrensinger. Det er beklagelig at det skjer så kort tid før kurset som skulle gå i Stavanger 9.-12. november. I første omgang flyttes kurset til nyåret og deltakerne som hadde kursplass i november overføres. Kursdeltakerne har fått beskjed.

Kurs  I: Global helse som var planlagt 24.-26. november må dessverre også avlyses. Det var stor interesse for kurset, og over 70 påmeldte til 40 kursplasser. Med kurssted i Oslo og FHI som faglig arrangør var det ikke forenlig med gjeldende anbefalinger å gjennomføre. Kursdeltakerne har fått beskjed.

Kurs A: Introduksjonskurs ble gjennomført som digitalt kurs 24.25. september og det gjennomføres en ny runde 26.-27. november. Begge kurs har vært fulltegnet, og kurset settes opp på nytt, sannsynligvis i mars.

Kurs D: Kvalitetsarbeid og tilsyn gjennomføres med digitalt oppstartmøte 5.11 og avsluttende kurssamling 3.-4. desember. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en fysisk kurssamling, blir det vurdert omlegging til digital gjennomføring. Kurset er fulltegnet. Les mer på kursets nettside.

Kurs H: Forskningsmetode og kunnskapshåndtering gjennomføres med digitalt oppstartmøte 26.10 og avsluttende kurssamling 3.-4. desember. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en fysisk kurssamling, blir det vurdert tipasning til digital gjennomføring. Kurset er fulltegnet. Les mer på kursets nettside.

Disse kursene ble gjennomført i 2020 før pandemien:
Kurs B: Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs F: Administrasjon og ledelse

Disse kursene ble ikke gjennomført i 2020 som følge av pandemisituasjonen:
Kurs C: Folkehelsearbeid
Kurs G: Samhandling og rådgivning, kommunikasjon og formidling