Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2021

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2021

Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.
Henning Mørland
24. mars 2021
kurs illustrasjon

Samfunnsmedisinkurs vil i hovedsak bli gjennomført etter ny gjennomføringsmodell. Dette medfører at tradisjonelle forelesningskurs erstattes av et kursopplegg som består av nettbaserte samlinger, e-læring, forberedelser og en avsluttende kurssamling. Nærmere omtale finnes på nettsiden for kurs

Kurs i spesialistutdanningen ble påvirket av pandemisituasjonen i 2020. Norsam har prioritert arbeid med kurs i 2021 slik at det ikke skal bli ytterligere forsinkelser i spesialistutdanningen. I løpet av første halvår 2021 ble det gjennomført et stort antall kurs, se oversikt i egen nettsak. Som følge av pandemisituasjonen har kursene blitt gjennomført digitalt.

Planlegging av kurs for andre halvår er i gang. Denne nettsiden oppdateres fortløpende når kursene er klare. For kurs som er publisert og klare for påmelding opprettes egne nettsider. Kurs i 2021 finnes her

Introduksjonskurset (Kurs A) er lagt om til digitalt format og blir gjennomført flere ganger i løpet av 2021. Målsettingen er at de fleste skal få gjennomført introduksjonskurset tidlig i spesialiseringen. Kurs A planlegges gjennomført 1-2 ganger i høsthalvåret. 

Kronologisk oversikt over kurs i andre halvår 2021:

Kurs arrangert av Nordland legeforening, Bodø 20-23 september
Kurs G - Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling.