Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2021

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2021

Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.
Henning Mørland
18. oktober 2021
Kurs

Kursprogrammet for andre halvår 2021 er nå klart. For hvert kurs opprettes en egen nettside når kursprogrammet er klart  og det er åpnet for påmelding. 

Samfunnsmedisinkurs som Norsam er ansvarlig for gjennomføres etter ny modell. Dette medfører at tradisjonelle forelesningskurs erstattes av et kursopplegg som består av nettbaserte samlinger, e-læring, forberedelser og en avsluttende kurssamling over to dager. Nærmere omtale finnes på nettsiden for kurs

Kurs i spesialistutdanningen ble påvirket av pandemisituasjonen i 2020. Norsam har prioritert arbeid med kurs i 2021 slik at det ikke skal bli ytterligere forsinkelser i spesialistutdanningen. I løpet av første halvår 2021 ble det gjennomført et stort antall kurs, se oversikt i egen nettsak. Som følge av pandemisituasjonen har kursene blitt gjennomført digitalt.

Introduksjonskurset (Kurs A) er lagt om til digitalt format og blir gjennomført flere ganger i løpet av 2021. Målsettingen er at de fleste skal få gjennomført introduksjonskurset tidlig i spesialiseringen. 

Kronologisk oversikt over kurs i andre halvår 2021:

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Digitalt kurs 26.-27. august 2021.

Kurs arrangert av Nordland legeforening, Bodø 20.-23. september
Kurs G - Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling. Informasjon på nettsidene til Nordland legeforeningen. 

Kurs med oppstart i september og kurssamling 25.-26. oktober:
Kurs C - Folkehelsearbeid
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Kurssamling i Oslo. Publisert på nettsidene. Kursene er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 5. september.

Kurs med oppstart i oktober og kurssamling 11.-12. november:
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn  
Kurs E - Helserett og saksbehandling
Kurssamling i Stavanger. Kursene er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 10. oktober. 

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Digitalt kurs 18-19. november 2021.
Kurset er fulltegnet. Introduksjonskurset settes opp på nytt 3.-4. februar 2022 (annonseres og åpnes for påmelding i november 2021).

Kurs med oppstart i oktober/november og kurssamling 2.-3. desember:
Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs H - Forkningsmetode og kunnskapshåndtering
Kurs I - Global helse
Kurssamling på Soria Moria i Oslo. Kursene er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 17. oktober.