Forskningsstipend for samfunnsmedisinere

Samfunnsmedisinere kan søke forskningsstipend fra Legeforeningen
Legeforeningen har en stipendordning for allmennleger og leger i samfunnsmedisinsk arbeid som ønsker å prøve seg på et begrenset forskningsprosjekt. Dette er en lavterskel ordning som skal stimulere leger i primærhelsetjenesten i gang med egen forskning.
Illustrasjonsbilde: Laptop med hengelås, brukersikkerhet.

Stipendordningen er tidligere omtalt som AFU-stipend eller Allmennpraktikerstipend. Det tildeles midler for inntil 6 måneders arbeid.

Dette stipendet gir mulighet til å fordype seg i en problemstilling, knytte kontakter og lære om forskning innenfor primærhelsetjenesten. Det trenger vi mer av for å løse oppgavene vi står overfor. For mange stipendiater er prosjektet en brekkstang for å komme i gang med en doktorgrad eller et karriereskift. La deg inspirere av artiklene i Forskningsnytt, der Allmennmedisinsk forskningsfond omtaler sine doktorgradprosjekter. Mange av disse har sprunget ut av AFU-stipendordningen.

Stipendiatene må være tilknyttet en veileder ved en universitets- eller forskningsenhet i allmenn- og samfunnsmedisin. Stipendiatene oppfordres til å presentere resultatene i faglige fora. Forskning teller i spesialistutdanningen/etterutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin.

Søknad og mer informasjon om stipendet ligger hos Allmennmedisinsk forskningsutvalg, der også Norsam er representert. Det er søknadsfrist to ganger i året.