Den norske patologforening

Aktuelt

Årsmøte i Tromsø 2023

11. mai 2022
Den norske patologforenings årsmøte 2023 avholdes i Tromsø 22. - 23. mars på Quality hotel Saga.

Intervju med Caroline Verbeke

10. mai 2022
Caroline Verbeke, overlege i patologi (OUS) og professor (UiO), viser et godt eksempel på hvordan kombinere diagnostisk og akademisk patologi til å fremme forbedret patologidiagnostikk. Hun har en lang internasjonal karriere som patolog og forsker innen pankreaspatologi, og brenner for patologifaget generelt, og pankreaspatologi spesielt – og mener at patolog-drevet forskning er svært viktig for å jobbe frem forbedringer i vårt fag.

Ying Chen disputerer

31. mars 2022
Ying Chen disputerer fredag 8. april ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The tumor microenvironment in breast cancer – A study of stromal elastosis, tumor immune cells, vascular invasion, and the relation to detection mode".

Forskning og patologi hånd i hånd

14. januar 2022
Nysgjerrighet, personlig engasjement og internasjonalt samarbeid er noe av det som preger en svært rikholdig forskningskarriere til Lars A. Akslen.

NGS-workshop 23. - 25. mars 2022

13. januar 2022
Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) arrangerer workshop om NGS i praksis 23. - 25. mars. Målgruppen er patologer (og LIS) som skal rapportere ut NGS-svar og har liten eller ingen erfaring med NGS.

DNPs FOU-fond 2022

31. desember 2021
DNP setter årlig av midler til forskning, kvalitetssikring, fagutvikling, fordypning og arrangering av nasjonale møter (tidligere DNPs reisestipend). Midlene kan brukes til arbeid i inn- og utland. Søknadsfristen for 2022 er 1. februar 2022, og forventet svar er ca en uke etter DNPs årsmøte.

Årsmøte 2022

29. desember 2021
DNPs årsmøte og årsmøtekurs arrangeres 9. - 11. mars på Quality Hotel Hasle Linie (Oslo). Påmeldingen er nå åpen, og alle avdelinger oppfordres til å bidra med påskeegg, frie foredrag og/eller postere.

Vi jubilerer: DNP i 100

30. november 2021
Den norske patologforening fyller 100 år i 2023, og i den forbindelse planlegges både jubileumsarrangement og bokutgivelse. Komiteen ønsker at alle landets patologiavdelinger bidrar til utgivelsen.

Stavangerdagen 2021

14. september 2021
Stavangerdagen har blitt en fin tradisjon og arrangeres i år på høsten, nærmere bestemt 30. september. Møtet er en fin mulighet for faglig påfyll fra internasjonalt anerkjente patologer. I år er professor Tibor Tot invitert og skal snakke om brystkreft med fokus på radiologisk-patologisk korrelasjon av mammalesjoner.

Side 1 av 33