Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

Den fagmedisinske foreningen for patologer

Patologer er legespesialister med spesiell kompetanse i sykelige forandringer i celler og vev. Patologene er ansvarlige for alle diagnoser på celle- og vevspøver og har således en sentral rolle i pasientbehandlingen. Foreningen fremmer patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling.

Patologisk avdeling på Ahus Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen