Den norske patologforening

Den fagmedisinske foreningen for patologer

Patologer er legespesialister med spesiell kompetanse i sykelige forandringer i celler og vev. Patologene er ansvarlige for alle diagnoser på celle- og vevspøver og har således en sentral rolle i pasientbehandlingen. Foreningen fremmer patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling.

Patologisk avdeling på Ahus Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen