Den norske patologforening

2014

Den årlige julegaven: reisestipend fra DNP

Som i de foregående år: igjen er det mulig å søke reise/forskningsstipend fra patologforeningen. 100.000 kroner skal fordeles.
15. desember 2014

Det er "same procedure as last year", med søknadsfrist 31.januar 2016.
Retningslinjene for søknad finner du på nettsiden her. Søknaden sendes elektronisk til sekretæren i DNP: sverre.andreas.dahl@gmail.com

Se også tidligere nyhet, med reisebrev fra andre stipendiemottakere.