Norsk endokrinologisk forening

Aktuelt

Årets virtuelle SSSD-møte 11.-12.3.21

08. mars 2021
Vi minner om årets virtuelle SSSD-møte torsdag og fredag denne uka, se programmet her: https://www.scandinaviandiabetes.org/program-sssd2021. Et av høydepunktene er Kåre Birkelands prisforedrag kl. 16.30 på torsdag: Han er vinner av årets Novo Nordisk Fondens forelesningspris og skal snakke om «Type 2 diabetes, insulin resistance and cardiovascular disease». Det er gratis å delta på møtet. Hvis du ikke allerede har meldt deg på: Send en epost til Bjørn Olav Åsvold på bjorn.o.asvold@ntnu.no, så får du tilsendt lenke til Zoom-møtet.

Koronavaksinering ved endokrinologiske tilstander

31. januar 2021
På bakgrunn av mange spørsmål rundt kronavaksinering av pasienter med hormonsykdommer har Den europeiske endokrinologiforeningen (ESE) kommet med følgende anbefaling som Norsk endokrinologisk forening slutter seg til. Vi benytter anledningen til å understreke at vaksinering av prioriterte grupper foregår i kommunene. Studiene som førte til europeisk (EMA) og amerikansk (FDA) godkjennelse av de to første vaksinene inkluderte henholdsvis 40 000 og 30 000 frivillige i aldersgruppen16 til 75 år. Inkludert blant disse var pasienter med diabetes, overvekt, HIV, kroniske lungesykdommer, så vel som pasienter med stabil cerebrovaskulær sykdom og leversykdommer. Disse pasientene hadde samme effekt og like lite bivirkninger som de helt friske. I tillegg har US Center of Disease Control uttalt at pasienter med autoimmune sykdommer, uten andre kontraindikasjoner mot vaksinering, kan motta en mRNA Covid-19-vaksine. ESE vil derfor poengtere at anbefalingen om Covid-19-vaksinering av pasienter med endokrine sykdommer i stabil fase som autoimmun skjoldbruskkjertelbetennelse, Graves sykdom, binyrebarksvikt (Addisons sykdom), hypofyseadenom, type 1 og type 2 diabetes og overvekt ikke skiller seg fra resten av befolkningen. Pasienter med binyrebarksvikt bør informeres om at i tilfelle bivirkninger som feber skal regler ved sykdom følges med økning av kortisontilførsel. Se for øvrig informasjon på Norsk steroidkort. Bergen, 26. januar 2021 Eystein Husebye Leder Norsk endokrinologisk forening

Hypofyse/binyremøter vår 2021

23. desember 2020
Se e-post angående detaljer

To saker om utdanning

13. november 2020
Den nye spesialistutdannelsen er under implementering. Dette er en viktig reform og det er viktig at vi ender opp med en god utdannelse for nåværende og fremtidige kolleger. Allerede nå er spesialitetskomiteen klare for å ta i mot ønsker om endring av læringsmål. I tillegg har det vært en dialog mellom spesialitetskomiteen og styret i norsk endokrinologisk forening angående volum og organisering av internundervisning, og vi ønsker å understreke at alle som skal utdanne endokrinologer må tilby lokal internundervisning om endokrinologiske temaer. Alle medlemmer skal ha mottatt disse sakene på e-post. Ta gjerne kontakt med foreningen om dette ikke er tilfellet.

Stipendutdeling Astra Zeneca

13. november 2020
Årets Astra Zeneca forskningsstipend for diabetes tildeles Kristin Namtvedt Tuv og Torild Skrivarhaug for prosjektet «Does normal blood glucose (TIR) preserve insulin production in children with newly diagnosed Type1 Diabetes? Midlene skal benyttes til å utvikle det digitale opplæringsprogrammet «tid i måleområdet». Prosjektet er konkret, avgrenset, virker gjennomførbar og kan benyttes både i den planlagte kliniske studien og i klinikken forøvrig. Norsk endokrinologisk forening gratulerer

Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens.

13. oktober 2020
Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens. Både Norsk endokrinologisk forening og helsedirektør Guldvog understreker at dette ikke er en behandlingsretningslinje, men en retningslinje som gir anbefalinger for organisering av helsetilbudet og rettigheter for personer med kjønnsinkongruens.

19TH CONGRESS OF THE EUROPEAN NEUROENDOCRINE ASSOCIATION

13. oktober 2020
EARLY BIRD REGISTRATION FOR THE 19TH CONGRESS OF THE EUROPEAN NEUROENDOCRINE ASSOCIATION - ENEA 2020 - CLOSES ON OCTOBER 15TH  Se lenke for  påmelding: http://enea2020.com/

Stipendutlysning fra Astra Zeneca

03. mai 2020
AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke om forskningsstipend innen diabetes

Diabetesforbundets forskningspris

03. mai 2020
Diabetesforbundet har en lang tradisjon med utdeling av forskningsmidler til et bredt spekter innen diabetesforskning gjennom vårt forskningsfond. Diabetesforbundets forskningspris ble første gang delt ut i 2017. Årets forskningspris deles ut på Verdens diabetesdag 14. november i Universitets Aula, Oslo. Diabetesforbundets forskningspris skal hedre forskernes innsats for diabetes. I tillegg til hovedprisen vil Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere bli delt ut.

Side 1 av 4