Norsk endokrinologisk forening

Aktuelt

Stipendutlysning fra Astra Zeneca

03. mai 2020
AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke om forskningsstipend innen diabetes

Diabetesforbundets forskningspris

03. mai 2020
Diabetesforbundet har en lang tradisjon med utdeling av forskningsmidler til et bredt spekter innen diabetesforskning gjennom vårt forskningsfond. Diabetesforbundets forskningspris ble første gang delt ut i 2017. Årets forskningspris deles ut på Verdens diabetesdag 14. november i Universitets Aula, Oslo. Diabetesforbundets forskningspris skal hedre forskernes innsats for diabetes. I tillegg til hovedprisen vil Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere bli delt ut.

Covid-19 for endokrinologer

03. mai 2020
Smittetrykket og anbefalinger er i stadig endring. Mens vi venner oss til teknologiske løsninger for konsultasjoner og møter, forblir sprøsmålene fra pasientene i stor grad de samme. Er dette farlig for meg? Hva skal jeg gjøre? Her er en samling lenker til aktuelle sider fra Folkehelseinstituttet, pasientforeninger og aktuelle artikler som kan være til hjelp.

Vintermøtet 2020

16. januar 2020
Vintermøtet i endokrinologi 2020 nærmer seg med stormskritt, påmeldingsfristen er 28. januar 2020. Lenke til påmelding: https://nef2020.axacoair.se . Programutkast ligger vedlagt. Også inviterte foredragsholdere melder seg på via denne lenken. I år som i fjor blir programmet delvis i fellesskap med barneleger med interesse for endokrinologi.  Også i år ønsker vi å presentere innsendte abstrakt. Både vitenskapelige abstrakt og pasientkaus skal presenteres. Send ditt abstrakt til mikpre@ous-hf.no innen 5. februar 2020. Maks antall ord 400. Format: Word fil. Det lyses ut «Reisestipendium» og «Stipendium fra Nils Normans minnefond». Søknad sendes som PDF til Eystein.Husebye@uib.no se vedlegget for regler vedrørende tildeling. Frist for søknad: 1. februar 2020.Følg også med på bloggen www.endokrinologi.com . Vi sees på Lillehammer!

The XVth International Congress of Auxology

04. desember 2019
The XVth International Congress of Auxology „Growth and Health – A Life Course Perspective“ of the International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology (ISGA) will be held from May 27th to 31st 2020 in Amadria Park, Šibenik, in CROATIA (more about the Congress: www.isga2020.conventuscredo.hr).

Vintermøtet i endokrinologi 2020. Oppdatert program er lagt ut

18. november 2019
I år som i fjor blir programmet delvis i fellesskap med barneleger med interesse for endokrinologi. Følg også med på bloggen www.endokrinologi.com. Det har vært stor pågang bade av vitenskapelige abstrakt og pasientkaus og det er inviteret eksterne foredragsholdere av høy rang, så det er bare å glede seg.  «Reisestipendium» og «Stipendium fra Nils Normans minnefond» vil bli delt ut. Vi sees på Lillehammer!

Stipend tildelt ung forsker på verdens diabetesdag

18. november 2019
AstraZeneca og Norsk endokrinologisk forening utlyste forskningsstipend på NOK 75.000 for å stimulere klinisk forskning innen terapiområdet diabetes med søknadsfrist 28.9.2019.

Neste Consul-kurs

18. november 2019
Consulkurs i Thyreoidea calcium og bein ble nylig gjennomført i Oslo. Neste kurs er Hypofyse og binyrer og går i Stockholm 12-16 oktober 2020.

Symposium i Umeå 11-12 september

18. juni 2019
Fetma och typ 2 diabetes med fokus på etniska aspekter.

Side 1 av 3