2023 2022 2021 2020 Eldre artikler 2018

Aktuelt

03. desember 2023

Stipendutlysning

Neste frist for å søke om stipend fra Nils Normans minnefond eller Norsk Selskap for Endokrinologis reisefond er 1. februar 2024. Dette er aller siste gang Nils Normanns minnefond lyses ut, og summen er derfor denne gangen de resterende NOK 117 396,-. Fra Norsk Endokrinologisk Selskap lyses det ut NOK 100 000,- som før. Søknader sendes til leder av NEF trine.finnes@sykehuset-innlandet.no med kopi til sekretær asne.bakke@sus.no. Se lenke til vedtekter under.
02. desember 2023

Påmelding Vintermøte 2024

Velkommen til Vintermøte 2024 i Tromsø 6.-8. mars med masse spennende på programmet, se vedlegg. Påmelding via lenke under innen 4. februar 2024. Vi håper mange ønsker å dele case reports/frie foredrag. Send inn abstract (maks 400 ord) innen 4. februar 2024 til guri.grimnes@unn.no.
14. november 2023

Astra Zeneca forskningsstipend

Årets Astra Zeneca forskningsstipend for diabetes tildeles seniorforsker Akin Cayir ved Divisjon for Forskning og innovasjon (EpiGen) ved Akershus Universitetssykehus for prosjektet “RNA 5-methylcytosine (m5C) modification is a novel target for prediction T2D risk in adults with overweight/obesity.” I prosjektet vil en kvantitere spesifikk RNA metylering i prøver fra overvektige med og uten type 2 diabetes og undersøke om en spesifikk metylering av RNA kan knyttes til risiko for diabetes type 2 og anvendes som markør for dette. Tildelingen vil skje på AHUS 24 november kl 1200 Norsk Endokrinologisk Forening gratulerer!
03. november 2023

Tyreoidasykepleierutdanning

Ved Gøteborgs Universitet er det mulighet for å ta kurs i tyreoideasykdommer rettet mot sykepleiere. Søknadsfrist 30. november. Aktuelt for din avdeling? Se link.
03. november 2023

ECE 2024

Påmelding til ECE 2024, som finner sted i Stockholm 11.-14. mai, ligger nå ute! Gjør oppmerksom på frist for abstract 22. januar 2024. Sjekk nettsted!
25. oktober 2023

Mangel på Rocaltrol

Tiltak ved mangel på Rocaltrol overgang til Etalpha: Rocaltrol (kalsitriol) er 1,5-2 ganger så potent som Etalpha (alfakalsidiol). Ved bytte fra Rocaltrol til Etalpha bør dosen dobles dersom p-kalsium er under nedre referansegrense, og økes med 1,5 ganger dersom p-kalsium er innenfor referanseområdet. Det anbefales for de fleste blodprøvekontroll med kalsium, fosfat og kreatinin 1-2 uker etter skifte av medikament, og dersom tilfredsstillende blodprøvesvar ny kontroll etter 4 uker og 3 måneder. Ved ev. doseendring bør det tas ny blodprøvekontroll etter 1-2 uker. Pasienten bør gjøres oppmerksom på symptomer på hypokalsemi (nummenhet og prikninger i fingre og tær, muskelkramper) og hyperkalsemi (muskel-skjelettsmerter, kvalme, nedsatt matlyst, obstipasjon og magesmerter). Legemiddelverket sin informasjon finnes her https://www.legemiddelverket.no/legemiddelmangel/nyheter-om-legemiddelmangel-og-avregistreringer/mangel-pa-rocaltrol
16. september 2023

Benforskningssymposium

Torsdag 16. november arrangeres Benforskningssymposium for 20. gang på Voksenåsen konferansesenter. Se lenke for mer info.
01. september 2023

Vintermøte 2024 i Tromsø

Norsk Endokrinologisk Forenings Vintermøte arrangeres i Tromsø 6.-8. mars i 2024. Hold av!!! Mer info kommer...
14. juli 2023

Erstatningspreparater ved mangel på ulike glukokortikoidpreparater

I perioder har vi opplevd mangel på ulike former for glukokortikoidsubstitusjonspreparater. Vedlagt er råd om dosering ved skifte mellom ulike typer glukokortikoider.

Side 1 av 9