Stipendutlysning

Neste frist for å søke om stipend fra Nils Normans minnefond eller Norsk Selskap for Endokrinologis reisefond er 1. februar 2024. Dette er aller siste gang Nils Normanns minnefond lyses ut, og summen er derfor denne gangen de resterende NOK 117 396,-. Fra Norsk Endokrinologisk Selskap lyses det ut NOK 100 000,- som før. Søknader sendes til leder av NEF trine.finnes@sykehuset-innlandet.no med kopi til sekretær asne.bakke@sus.no. Se lenke til vedtekter under.
Sparegris