Vintermøtet 2019

Takk for stor deltakelse, gode innlegg og hyggelig samvær på Scandic Hotell Lillehammer 6.-8. mars 2019. Vintermøtet er blitt et viktig møtepunkt for norske endokrinologer, og vi håper at alle på sitt vis hadde faglig utbytte av å delta. Gratulasjoner går til Kari Anne Sveen for beste abstract (Circulating autoantibodies are associated with less coronary artery atherosclerosis in long term type 1 diabetes) og til Gunn Helen Moen for tildeling av midler fra Nils Normans Minnefond som bidrag til et 2 års opphold ved University of Brisbane, Australia for å fortsette sine studier genetikk ved type 2 diabetes.

 

Du velger der selv hvilken kategori du faller inn under ved påmelding. 

OBS, frist for påmelding er 21.januar 2019. Etter dette kan vi ikke garantere at det er ledig rom på hotellet.  

Søknader til Nils Normans Minnefond og Norsk Endokrinologisk Selskaps reisestipend sendes som PDF pr. e-post til andjoe@ous-hf.no innen 10. februar 2019. Husk at det også må legges ved et budsjett. Regler for fondene er lagt ut på vår hjemmeside under arkfanen «Medlemmer»: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-endokrinologisk-forening/

Vi forsøker å la så mange som mulig få presentere sine kliniske eller vitenskapelige abstrakt muntlig. Spesielt oppfordrer vi yngre kollegaer til å sende inn et abstrakt. Abstraktet skal være maks en A4-side (400 ord). Alle som får antatt abstrakt kan søke foreningen om 1000 kr i reisestøtte.  

Abstrakt sendes innen 10. februar 2019 til Mikkel Pretorius mikpre@ous-hf.no

De som melder seg på får bekreftende epost etter påmelding.

Foreløpig program ligger vedlagt.

 Vi søker om å få møtet godkjent som tellende kurstimer for spesialitetene Endokrinologi, Indremedisin og Allmenn medisin. Slik at leger kan søke Fondene om refusjon av reise og oppholdsutgifter.

 Lillehammer ligger 1 time og 43 minutter med tog fra Gardermoen. Det er gangavstand fra togstasjonen til hotellet.

 Hilsen Anders på vegne av Vintermøte komiteen

 Mikkel Pretorius, Kari Lima, Cristina Olarescu, Per M Thorsby, Anders P Jørgensen