Norsk endokrinologisk forening

Fagmedisinsk forening for endokrinologi

Den fagmedisinske foreningen for endokrinologi jobber med å fremme faget endokrinologi. Strategiplanen finnes under fanen "Om oss".

VINTERMØTET 2022: Vi treffes på Røros 8. -11. mars 2022. Hold av dato. Informasjon om påmelding og presymposium for revisjon av veileder kommer.

GRATULERER! Årets forskningsstipend innen diabetes fra Astra Zeneca/Norsk endokrinologisk forening er tildelt Susanna Valland. For mer informasjon, se under Aktuelt

 

 

En sykepleier som tar en blodprøve. Foto: Ahus