Norsk endokrinologisk forening

Fagmedisinsk forening for endokrinologi

Den fagmedisinske foreningen for endokrinologi jobber med å fremme faget endokrinologi, og utdanningen til dem som ønsker å spesialisere seg eller ta doktorgrad i spesialiteten. Strategiplanen finnes under fanen "Om oss".

OBS: frist for stipend (se under) er 1.10.21.

 

 

En sykepleier som tar en blodprøve. Foto: Ahus