Norsk endokrinologisk forening

Fagmedisinsk forening for endokrinologi

Den fagmedisinske foreningen for endokrinologi jobber med å fremme faget endokrinologi. Strategiplanen finnes under fanen "Om oss".

SAVE THE DATES: ECE 2022 i Milano 21.-24. mai, Neurodiab i Bergen 15.-18. sept.

EUROPEAN HORMONE DAY planlegges mandag 23. mai. Målet er økt bevissthet rundt endokrin helse slik at beslutningstakere blir bedre i stand til å integrere endokrinologi i  helsepolitikk. #BecauseHormonesMatter #EuropeanHormoneDay

 

 

 

 

Logo European Hormone Day