Norsk endokrinologisk forening

Fagmedisinsk forening for endokrinologi

Den fagmedisinske foreningen for endokrinologi jobber med å fremme faget endokrinologi. Strategiplanen finnes under fanen "Om oss".

Mangel på kortisontabletter: Info om legemiddelmangel og alternativer for substitusjon ligger som egne saker under Aktuelt. 

SAVE THE DATES:   Vintermøte 8.-10 mars 2023 i Trondheim, ECE 13.-16. mai 2023 i Istanbul

 

 

 

 

 

 

 

 

ECE 2023