Norsk endokrinologisk forening

Fagmedisinsk forening for endokrinologi

Den fagmedisinske foreningen for endokrinologi jobber med å fremme faget endokrinologi, og utdanningen til dem som ønsker å spesialisere seg eller ta doktorgrad i spesialiteten. Strategiplanen finnes under fanen "Om oss".

Som dere ser har fornyelsen av nettsiden stoppet noe opp under Covid-19-pandemien. Under finner dere imidlertid noen aktuelle lenker i den forbindelse.

 

En sykepleier som tar en blodprøve. Foto: Ahus