2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Nyheter

19. september 2023

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg utlyser stipend

Er du lege i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og har lyst til å forske, kan du søke stipendmidler for inntil seks måneder. Søknadsfristen er 1. november.
29. juni 2023

Bli med på Allmenn- og distriktsmedisinsk konferanse i Skottland

Velkommen til allmenn- og distriktsmedisinsk konferanse i Aberdeen, Skottland 29.november 2023. Det er mulighet for å forlenge konferansen med faglig tur til Inverness 30.nov og eventuelt også 1.des.
29. juni 2023

Klimatiltak for allmennleger

Klimakrisen gir stadig nye utslag, og bevisstheten øker om hvordan også helsetjenesten forurenser og bidrar til global oppvarming. Ved medisinstudiet på Universitetet i Oslo har de nå et kurs der studentene utfordres på problemstillingen.
02. juni 2023

Bærekraft på legekontoret

NFA lanserer i disse dager et prosjekt ved navn «Bærekraft på legekontoret». Målet vårt er å bidra til fastlegeordningens framtid som en velfungerende organisasjon der alle sikres lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet når de behøver det. Vi vil fremme treffsikker bruk av helsetjenester og unngå uhensiktsmessig bruk av helsetjenestens ressurser.
24. mai 2023

Pris til Hammerfest-fastlege og bauta i norsk allmennmedisin

Fastlege Peter Prydz er hedret med Løvetannprisen for sitt mangeårig arbeid for allmennmedisinen.
24. mai 2023

Fikk pris for tekst om fastlegenes betydning

Skribentprisen, som deles ut av Norsk forening for allmennmedisin, gikk i år til fastlege og forsker Hans-Christian Myklestul.
08. mars 2023

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg utlyser stipend

Er du lege i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og har lyst til å forske, kan du søke stipendmidler for inntil seks måneder. Søknadsfristen er 1. mai.
27. februar 2023

Allmennmedisinsk forskningsutvalg utlyser tre ekstrastipender

Allmennmedisinsk forskningsutvalg, et underutvalg i Norsk forening for allmennmedisin, har som mandat å forvalte og tildele stipendmidler fra Den norske legeforeningens Fond II til allmenn- og samfunnsmedisinsk forskning, undervisning og fagutvikling. Mandatet omfatter å utfordre kolleger i førstelinjen til å undersøke forhold som ikke er blitt tematisert av de enkelte søkere, men som likevel har høy faglig relevans og bør undersøkes. Det lyses da ut ekstrastipender.
20. desember 2022

Solstrandkurset 2023

Nå er det klart for påmelding til årets Solstrandkurs 30.mai – 2.juni 2023. Tema i år er Kvinnehelse og Nevrologi.

Side 1 av 12