Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg utlyser stipend våren 2023

20. mai 2022
Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av leger i allmenn- og samfunnsmedisin som vil gjennomføre et forskningsprosjekt med klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller som vil utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin.

NFAs skribentpris 2021 tildeles Hogne Sandvik, Øystein Hetlevik, Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår

16. mai 2022

Løvetannprisen 2021 tildeles Odd Martin Vallersnes

16. mai 2022

Filmpremiere på Faglandsrådsmøtet

03. mai 2022
På Faglandsrådet 2022, dag to, var det premiere på en informasjonsfilm om innleggelse i psykisk helsevern. En felles søknad til Kvalitetsfondet og samarbeid mellom NFA og Npf ligger bak.

Nå kan man få praksiskompensasjon ved deltakelse på kvalitetsforbedringskurs!

01. februar 2022
Legeforeningens kvalitetsfond er tilført midler til å dekke fravær til kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet. Fondet kan også dekke kursavgift inntil kr 4000.

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) utlyser stipend høsten 2022

25. januar 2022
Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av leger i allmenn- og samfunnsmedisin som vil gjennomføre et forskningsprosjekt med klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller som vil utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin.

SKIL – fra prosjekt til organisasjon

15. desember 2021
SKIL står for "Senter for kvalitet i legetjenester utenfor sykehus". Etter seks års utvikling finansiert av Legeforeningen, har SKIL kommet inn i helsemyndighetenes plan for utvikling av fastlegeordningen, blitt en stiftelse og får midler til drift over statsbudsjettet fra 2022. Det er en seier for Legeforeningen!

Hva kan leger bidra med for å utlikne helseforskjeller?

13. desember 2021
I denne podcasten diskuterer Ståle Sagabråten og Marte Kvittum Tangen legenes bidrag i kampen for at sosial ulikhet ikke skal føre til ulikhet i helse.

Nå skal en norsk fastlege lede verdens allmennleger

25. november 2021
Siste fredag i november innsettes Oslo-fastlege Anna Stavdal til det prestisjefylte vervet som president for WONCA World – et globalt, faglig nettverk med over en halv million allmennleger.

Side 1 av 10