2024 2023 2021 2022 2020 2019 2018 2017

Nyheter

20. mars 2024

Bedre behandling av hodepine

En informasjonskampanje skal utruste fastlegene med verktøy som gjør det enklere å diagnostisere og behandle migrene.
29. januar 2024

FASTLEGENS 1-2-3-4 FOR KRONISK NYRESYKDOM

29. januar 2024

Ny podcast skal gi mer bærekraft på legekontoret

21. desember 2023

Velkommen til Solstrandkurset 27.- 31. mai 2024!

Det tradisjonsrike solstrandkurset holdes i fantastiske omgivelser på det idylliske Solstrand hotel, og har et flott sosialt program og muligheter for å nyte litt avstand til hverdagen. Kurset er som vanlig delt i to – i år blir det pediatri og geriatri, og det anbefales sterkt å melde seg på begge kursene! Solstrand hotell er lett tilgjengelig bare en halv time fra Bergen lufthavn.
24. november 2023

AKM klinisk emnekurs om aktivitet og kosthold som medisin

Kurset retter seg mot allmennleger og vektlegger bruk av aktivitet og kosthold i behandling av ulike sykdommer. Det består i en endags samling med forberedende nitimers nettkurs.
19. september 2023

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg utlyser stipend

Er du lege i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og har lyst til å forske, kan du søke stipendmidler for inntil seks måneder. Søknadsfristen er 1. november.
29. juni 2023

Klimatiltak for allmennleger

Klimakrisen gir stadig nye utslag, og bevisstheten øker om hvordan også helsetjenesten forurenser og bidrar til global oppvarming. Ved medisinstudiet på Universitetet i Oslo har de nå et kurs der studentene utfordres på problemstillingen.
02. juni 2023

Bærekraft på legekontoret

NFA lanserer i disse dager et prosjekt ved navn «Bærekraft på legekontoret». Målet vårt er å bidra til fastlegeordningens framtid som en velfungerende organisasjon der alle sikres lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet når de behøver det. Vi vil fremme treffsikker bruk av helsetjenester og unngå uhensiktsmessig bruk av helsetjenestens ressurser.
24. mai 2023

Pris til Hammerfest-fastlege og bauta i norsk allmennmedisin

Fastlege Peter Prydz er hedret med Løvetannprisen for sitt mangeårig arbeid for allmennmedisinen.

Side 1 av 13