Norsk forening for allmennmedisin

NFA er en fagmedisinsk forening

NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning, kvalitetsutvikling og etikk.

Fastlege - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen