Norsk forening for allmennmedisin

Fagmedisinsk forening for allmennleger

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) arbeider med å utvikle faget allmennmedisin. Det omfatter fagets verdigrunnlag og etikk, grunn-, videre- og etterutdanning, kvalitetsutvikling og forskning. Foreningen har mange faste utvalg og faggrupper, og deltar i internasjonalt samarbeid. NFA er engasjert i samfunnsdebatten og en aktiv samarbeidspartner for helsemyndighetene. 

Fastlege - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen