Ny veiledningshåndbok for arbeidsmedisinere

Her kan du se den nye veiledningshåndboken til bruk i gruppeveiledning
Forside Veileder for arbeidsmedisinere
Forside Veiledningshåndbok arbeidsmedisin

I denne veiledningshåndboka er det samlet en del informasjon for LIS og godkjente gruppeveiledere. Vi håper også håndboka kan være av interesse for dem som ønsker å sette seg inn i hva arbeidsmedisin er som spesialitet for leger.

I spesialistutdanningen i arbeidsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et  2-årig utdanningsprogram i gruppebasert veiledning. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot rollen som arbeidsmedisiner og problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid.

Fra 1. mars 2019 ble det innført en ny ordning for spesialistutdanning for leger i Norge. For spesialiteten i arbeidsmedisin innebærer det store endringer i krav til tjeneste og hvordan en sikrer seg at en godkjent spesialist har tilegnet seg nødvendig kompetanse.

I den nye håndboka er den nye ordningen innarbeidet. Den vil derfor beskrive hvordan veiledningsprogrammet kan bidra til å utdanne dagens og fremtidens nye spesialister i faget.

Den nye veilederen er utarbeidet av Legeforeningen i samarbeid med erfarne kolleger i faget. Ørn Terje Foss, Knut Skyberg og Tor Erik Danielsen har bidratt med sin omfattende kunnskap om faget.

Vi ber Tor Erik Danielsen om å fortelle litt om prosessen:

              " Arbeidsmedisin hadde en utmerket veiledningshåndbok, men den manglet innhold som var rettet mot det nye ordningen for spesialistutdanning. Arbeidet med revisjonen har vært satt litt på vent i påvente av endringene i spesialistutdanningen. Forfattertroikaen har gjennomført en god og effektiv arbeidsprosess. Vi har sendt et tidligere utkast til høring i fagmiljøet, og har nå publisert en versjon som vi gleder oss til å dele med dere. Send gjerne en kommentar til forfatterne om det er noe du mener bør med i en fremtidig versjon"