Norsk forening for arbeidsmedisin

2020

Norske bedriftsleger ønskes som deltakere i en europeisk undersøkelse om arbeidsrelaterte sykdommer

03. september 2020
European Occupational Physicians Network Survey (EOPNS) er et europeisk nettverk dannet av arbeidsmedisinere som blant annet jobber ved bedriftshelsetjenester på tvers av Europa. Målet med nettverket er blant annet å etablere et europeisk overvåkingssystem basert på informasjon fra arbeidstakere som er i kontakt med sin bedriftslege. Nettverket ønsker at bedriftsleger i Norge kan bidra til dette unike europeiske samarbeidet innen arbeidsmedisin.

Bekymring vedrørende fritak fra karanteneplikten

06. juli 2020
Namf/NFAM ser positivt på at samfunnet gradvis normaliseres, men vi ser samtidig med bekymring på at tiltak reduseres, noe som kan skape uavklarte situasjoner

Informasjon fra styret etter koronavåren

06. juli 2020
Kjære kolleger! Vi håper det står bra til med dere i disse utfordrende tider.

Ny veiledningshåndbok for arbeidsmedisinere

12. juni 2020
Her kan du se den nye veiledningshåndboken til bruk i gruppeveiledning