2020

03. september 2020

Norske bedriftsleger ønskes som deltakere i en europeisk undersøkelse om arbeidsrelaterte sykdommer

European Occupational Physicians Network Survey (EOPNS) er et europeisk nettverk dannet av arbeidsmedisinere som blant annet jobber ved bedriftshelsetjenester på tvers av Europa. Målet med nettverket er blant annet å etablere et europeisk overvåkingssystem basert på informasjon fra arbeidstakere som er i kontakt med sin bedriftslege. Nettverket ønsker at bedriftsleger i Norge kan bidra til dette unike europeiske samarbeidet innen arbeidsmedisin.
06. juli 2020

Bekymring vedrørende fritak fra karanteneplikten

Namf/NFAM ser positivt på at samfunnet gradvis normaliseres, men vi ser samtidig med bekymring på at tiltak reduseres, noe som kan skape uavklarte situasjoner
06. juli 2020

Informasjon fra styret etter koronavåren

Kjære kolleger! Vi håper det står bra til med dere i disse utfordrende tider.
12. juni 2020

Ny veiledningshåndbok for arbeidsmedisinere

Her kan du se den nye veiledningshåndboken til bruk i gruppeveiledning