Norsk forening for geriatri

2018

Agenda til geriatrisk årsmøte 17. oktober

Årsmøtet begynner kl. 16.30 og går av stabelen samme dag som geriatrisk høstmøte.
Nils J Holand, leder
16. oktober 2018

Agenda årsmøtet 2018.

1.    Åpning v/leder, godkjenning av innkalling, møteleder og referent
2.    Godkjenning av referat fra årsmøtet 2017

3.    Tema til diskusjon:
a.    Vedtektsendringer (justeringer) Nils
b.    Budsjett 2019 Ingrid
c.    Strategi for NFG, sendt ut, Nils
d.    Organisering NFG, sendt ut, Nils
e.    Ny spesialistutdanning, innledning ved Yngve Seljeset

4.    Orienteringer:
a.    Gode valg kampanje, Kvalitetsutvalget
b.    Arendalsuka 2019

5.    Styrets beretning (årsmeldingen) Guri

6.    Status arbeidsgrupper, kort referering av aktvitet

7.    Valg v/valgkomite Inger Vandvik
8.    Eventuelt

Årsrapport fra kvalitetsutvalget

Info om Geriatrisk høstmøte 2017