Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Klinisk nevrofysiologi (KNF) er en egen spesialitet for leger, og disse sidene er laget først og fremst for foreningens medlemmer.
Foreningens formål er å fremme kjennskapet til klinisk og basal nevrofysiologi, blant annet ved undervisning og faglige møter, arbeide for spesialitetens utvikling og ivareta medlemmenes faglige og faglig-økonomiske interesser.

Nerveendinger. Illustrasjonsbilde: Istockphoto.com Kreditert: spanteldotru

 Logo_medl_Hjerneraadet.png

og

IFCN Logo m_tekst 

Aktuelle saker

Aktuelt fra Norsk nevrologisk forening

Aktuelt fra Den norske legeforening