Norsk selskap for medisinsk biokjemi

Selskapet ivaretar den vitenskapelige delen av fagområdet medisinsk biokjemi.
Norsk selskap for medisinsk biokjemi - logo
Norsk selskap for medisinsk biokjemi - logo

Aktiviteten knyttet til det medisinske fagfeltet medisinsk biokjemi (tidligere klinisk kjemi) dekkes av to ulike organisasjoner, Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB) og Norsk forening for medisinsk biokjemi (NFMB).

Norsk selskap for medisinsk biokjemi ivaretar den vitenskapelige delen av fagområdet, og har kontakt med nordiske og internasjonale vitenskaplige organisasjoner. Selskapet tar opp medlemmer med ulik akademisk bakgrunn. Stiftelsen Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) har sitt utgangspunkt i Selskapet.

Logo ELFMLogo ifcc