Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2022

Kurs: Utredning og behandling av lukt- og smaksforstyrrelser hos long COVID pasienter

20. november 2022
girl flower dalle

KURS

Utredning og behandling av lukt- og smaksforstyrrelser hos long COVID pasienter

Tidspunkt: Fredag 9. desember 2022, Kl. 9:00-12:00
Sted: Faculty Club, Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 73, Oslo
Arrangør: Det odontologiske fakultet, UiO
Kursleder: Preet Bano Singh (Førsteamanuensis, Tannlege)
Kurspoeng: 3 timer
Kursavgift: kr 3900.-
Antall deltakere: Begrenset

Kurset er rettet mot fastleger, tannleger, ØNH-leger, og nevrologer.

Det er en stor andel COVID-19 pasienter som opplever tap av lukt og smak i forbindelse med infeksjonen. De fleste av pasientene får tilbake normal sanseopplevelse innen 1-2 uker, men det er ca. 15-20% som opplever vedvarende tap/forstyrrelse av lukt og smak samt brenning i munnen etter gjennomgått COVID-19.

Kurset vil gi en oversikt over epidemiologi, patogenese, diagnostikk, behandling og oppfølging hos denne pasientgruppen.

 

09:00     Registrering og servering av kaffe
09:15 – 09:20      Innledning
09:20 - 09:45      Anatomi og patogenese bak forstyrrelser i lukt, smak, og berøringssans
09:45 - 10:30       Klassifikasjon og utredning av forstyrrelser i lukt, smak, og berøringssans
10:30 – 11:00     Kaffe/te, frukt (30 min)
11:00 – 11:15     Behandling av forstyrrelser i lukt, smak, og berøringssans
11:15 – 11.45      Kasuspresentasjoner og diskusjon
11:45 – 12:00     Prøve diagnostiske tester (non-invasive) på hverandre
Oppsummering og avslutning

https://www.odont.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/2022/utredning-og-behandling-av-lukt--og-smaksforstyrre.html