100-årsjubileum 29.10.20 - Nevrodagene 2020

Den 29. oktober kl 12-16 markeres 100-årsjubileet i Norsk nevrologisk forening med jubileumsmøte og årets korona-versjon av Nevrodagene på Zoom. Det blir foredrag om covid-19 og hjernen ved Michael Zandi fra Queen Square i London, oppdatering i fra landets nevrologiske avdelinger, jubileumsfeiring med lansering av jubileumsboken og utdeling av en rekke prestisjetunge priser.
Firework
firework

Møtet arrangeres på Zoom 29.10.20 kl 12-16. Meld deg på for å delta via Zoom. Påmeldingsfristen går ut 22.10.

Du vil etter påmeldingsfristen har gått ut motta en lenke til møtet i Zoom med kort veiledning. Det vil også være mulighet til å streame møtet via Facebook.

Program

Bilde av Anne Hege Aamodt
Anne Hege Aamodt

12:00 Velkomst og utvidet åpning – perspektiver framover for norsk nevrologi.
Utdeling av formidlingsprisen 2020, ved Anne Hege Aamodt, leder.

Anne Hege Aamodt er avtroppende leder av Norsk nevrologisk forening etter å ha sittet i styret siden 2010 og fra 2014 som styreleder. Hun er overlege ved Regional cerebrovaskulær enhet og leder av Hodepineklinikken på Rikshospitalet. Hun står bak en rekke internasjonale og nasjonale studier innen blant annet hjerneslag. Hun innehar nasjonale og internasjonale verv i organisasjoner som European Stroke Organisation, World Federation of Neurology, European Academy of Neurology og Hjernerådet. 

Michael Zandi
Michael Zandi

12:15 Neurology & Covid-19 – clinical experiences and research perspectives, ved Michael Zandi, Institute of Neurology, Queen Square, London. 

Michael Zandi er nevrolog ved National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London and Honorary Associate Professor in the University College London Queen Square Institute of Neurology Department of Neuromuscular Diseases. Han er spesielt engasjert i autoimmune encehalitter og nevroimmunology og har bakgrunn fra blant annet Cambridge og Salpêtrière. Han er sentral i nevrocovid-prosjekter og står bak en rekke sentrale publikasjoner om covid-19 og nevrologi:

12:50 Nevrologisk avdeling og koronapandemien – erfaringer fra klinikk, organisering og forskning, ved Hanne Flinstad Harbo, OUS/UiO, i samarbeid med avdelingslederne for norske nevrologiske sykehusavdelingene.

Lasse Pihlstrøm og Espen Dietrichs
Lasse Pihlstrøm og Espen Dietrichs

13:20 Markering av 100-årsjubileet til Norsk nevrologisk forening
Norsk nevrologisk forening 100 år - Historien, faget og menneskene, lansering av jubileumsboken ved Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm, redaktører av jubileumsboken.

Espen Dietrichs er tidligere leder av Norsk nevrologisk forening og tidligere redaktør i Axonet. Han var i mange år avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, der han fortsatt arbeider som overlege og professor. Han har tidligere utgitt mer enn 20 bøker.

Lasse Pihlstrøm er nåværende redaktør av Axonet og har sittet i styret i Norsk nevrologisk forening. Han er lege og nytilsatt seksjonsleder for forskning ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og er en meget aktiv skribent.

Gratulasjonshilsener i anledning 100-årsjubileet. 

13:55 Pause
 

Hanne Flinstad Harbo

14:05 Utdeling av Monrad-Krohns pris med prisforedrag, Hanne Flinstad Harbo, leder for priskomité, OUS/UiO foretar overrekkelsen. Prisvinneren offentliggjøres under seansen og holder prisforedrag.

Hanne  Flinstad Harbo er avdelingsleder og professor ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo. Hennes faglige interessefelt er utviklingsarbeid innen hjernehelse generelt og behandling og forskning på multippel sklerose (MS) spesielt, med bruk av kliniske, genetiske/molelylære og MR-metoder. Hun har hatt og har mange leder- og komite-verv, blant annet for OUS, UiO, Hjernerådet, forskningskomiteer og internasjonale nettverk.

Les mer om Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning på Unifor sitt nettsted.

Nils Erik Gilhus

14:20 Utdeling av forskningsprisene Forsberg og Aulies legat, Forskningspris innen nevrologi, Forskningspris innen MS, Årets pris for nevromuskulært forskningsarbeid ved Nils Erik Gilhus, leder for NNFs priskomité UiB/Helse Bergen, gir en redegjørelse og begrunnelse for prisutdelingene og foretar overrekkelsen. Prisvinnerne offentliggjøres under seansen.

Nils Erik Gilhus har vært professor ved Universitetet i Bergen fra 1987 og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus fra 1986. Han har vært leder av Norsk nevrologisk forening, NevroNor, det nasjonale publiseringsutvalget, Legeforeningens forskningsutvalg og Extrastiftelsens forskningsutvalg. Han leder nå Hjernerådets forskningsutvalg og er styremedlem i Nansen Neuroscience Network. Han har vært instituttleder, dekanus og avdelingsoverlege. Gilhus har hatt en rekke lederverv i internasjonale nevrologi-organisasjoner (EFNS, EAN, ESNI, EBN, WFNR). Han er forfatter av 470 vitenskapelige publikasjoner.​

Les mer om forskningsprisene Forsberg og Aulies legat på deres nettsted.

14:30 Årsmøte med valg

16:00 Slutt

Vi ønsker alle NNF-medlemmer og andre interesserte velkommen! Vi oppfordrer til at avdelingene ikke har elektiv virkesomhet i dette tidsrommet og at det gis bred tilslutning til å delta på møtet ved landets nevrologiske avdelinger.