Norsk nevrologisk forening

2021

Nevrodagene 2022

Oppdaterte opplysninger.
13. januar 2022
nevrodagene-2022

NNF informere om at Nevrodagene 2022, 15-17. mars 2022 vil være heldigitale, og bli avholdt tilsvarende Nevrodagene 2021. Bakgrunnen er smittesituasjonen.

Følg denne linken for oppdaterte opplysninger om stipender, forskningspriser og formidlingsprisen som utdeles under nevrodagene.