Norsk nevrologisk forening

2022

Nevrodagene 2022 - oppdatert med nyeste versjon av program og påmeldingsinformasjon

Oppdaterte opplysninger. Publiserte siste versjon av oppdatert program den 10.03.22.
10. mars 2022
nevrodagene-2022

NNF informere om at Nevrodagene 2022, 15-17. mars 2022 vil være heldigitale, og bli avholdt tilsvarende Nevrodagene 2021. Bakgrunnen er smittesituasjonen.

Følg denne linken for oppdaterte opplysninger om stipender, forskningspriser og formidlingsprisen som utdeles under nevrodagene.

Følg denne linken for påmelding. Påmeldingsfrist: Torsdag 10. mars 2022 kl. 23.59.

Se under for vedlagt kortversjon av program for Nevrodagene 2022. Oppdateringer av programmet kan komme over de neste ukene.