Informasjon om abstrakter 2020

For høstmøtet 2020 gjenoppliver vi e-postadressen: foredrag.nof@gmail.com for innsending av abstrakter.
Illustrasjon: Colourbox.com

Utforming av abstrakter

Abstrakt skal være maksimalt 400 ord inkludert referanser, ekskludert fagområde, tittel, fortatternavn og arbeidssted/tilhørighet. Abstraktet skrives som ren tekst, ikke bruk tabeller. Navn på abstraktdokumentet: fagområde_tittel.docx, ex. artroskopi_komplikasjoner ved fremre korsbåndskirurgi.docx

Fra 2019 må du oppgi tilknytning til/ samarbeid med/eller støtte fra firma/interessekonflikter, dersom du ikke har konflikter så oppgir du «ingen konflikter».

Abstraktene deles inn som følger:

 • Fagområde
 • Tittel
 • Forfattere/arbeidssted
 • Bakgrunn
 • Materiale og metode
 • Resultat
 • Konklusjon
 • Referanser
 • Interessekonflikter

Fagområder :

 • Artroskopi
 • Barn
 • Fot/ankel
 • Hånd
 • Osteoporose/beinhelse
 • Protese
 • Rygg/spinal
 • Skulder/albue
 • Traume

Frist for innsending av abstrakter er 31. august kl 23.59. Denne er absolutt av hensyn til gjennomgang i faggruppene og publisering på våre nettsider. E-post adressen foredrag.nof@gmail.com brukes kun til mottak av abstrakter og sjekkes maks en gang daglig frem til deadline. For spørsmål om abstrakter se Tips og triks. Hvis du ikke finner svar der, send e-post til nettredaktor@ortopedi.no.

Oppdatering 09.09.20: Vi har fått inn 68 abstrakter og har klart å få plass til alle i de sesjonene som er satt opp. Informasjon til foredragsholdere og møteledere kommer på denne siden.