Norsk radiologisk forening

Fag- og utdanningsstoff fra Noraforum

Høstmøte 2021: Funn ved Covid-19

Anagha P. Parkar, overlege, Radiologisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, holder plenumsforedrag på Radiologisk Høstmøte 2021.

Audun Berstad
12. oktober 2021
bilde av Anagha
Anagha P. Parkar, overlege, Radiologisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen

Tittel: Akutte og kroniske thoraxradiologiske og andre funn ved COVID-19

Sesjon: Thorax, onsdag 27. oktober kl 1200-1315

Moderator: Trond Mogens Aaløkken, UiO og OUS

Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel Oslo

Presentasjonen vil vise typiske bildediagnostiske funn ved Covid-19 (akutt, subakutt og kroniske). Videre vil definisjoner av post-Covid og long Covid, samt relaterte funn bli gjennomgått.

Velkommen!

Anagha disputerte 27. august i år for ph.d.-graden. Norafo gratulerer!

Mer info om Høstmøte